Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Sjuksköterskestudenter som befinner sig i en klinisk miljö

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Vill du hjälpa människor i utsatta livssituationer med behov av vård? Som sjuksköterska kommer du ha ett viktigt yrke som dessutom utvecklar dig som person.

Utbildningen är både akademisk och yrkesinriktad, vilket innebär att du får en spännande mix av teoretiska kurser och klinisk verksamhetsförlagd utbildning.

Huvudämnet är vårdvetenskap och handlar om människans upplevelse av sin hälsa och ohälsa, sitt lidande och sin vård. Professionsämnet är omvårdnad där utgångspunkten ligger i sjuksköterskans kärnkompetenser och de fyra begreppen hälsa, miljö, människa och vårdande. Under utbildningen kommer du beröra såväl den enskilda människans, familjens, som samhällets behov och krav på vård och omvårdnad utifrån evidens och forskning.

För att omsätta dina kunskaper i praktiken kommer du ha tillgång till våra kliniska träningscenter, KTC där du genomför övningar tillsammans med dina kurskamrater och lärare. Du kommer också ha verksamhetsförlagd utbildning, inom regional och kommunal vård, där du tränas i bemötande och omvårdnad av både patienter och närstående. Under den verksamhetsförlagda utbildningen följer du din handledares schema. Det innebär att du kan praktisera under såväl dag-, som kvällspass samt under helgen. I vissa fall kan även nattpass förekomma.

Så fungerar det

Utbildningen är på heltid. Undervisningen är på plats på Campus Västervik, övrig tid ägnar du åt egna studier i kombination med grupparbeten. Övrig tid ägnar du åt egna studier i kombination med grupparbeten. Föreläsningarna och seminarierna är direktsända med möjlighet för dig som student att ställa frågor muntligt till läraren under pågående föreläsning. 

På Campus Västervik kan du tillsammans med dina studiekamrater också använda våra öppna studieytor och grupprum för egna studier eller grupparbeten. Ett sådant utbyte med andra ökar dina chanser att lyckas med studierna.

Karriär

Arbetsmarknaden är i behov av fler legitimerade sjuksköterskor. Du kan arbeta inom många olika verksamheter med skiftande arbetsuppgifter och med människor i olika åldrar. Kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och slutenvård samt andra verksamheter som till exempel läkemedelsindustrin är exempel på vanliga arbetsgivare. Grunden för dig som legitimerad sjuksköterska är att främja hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande utifrån hur människan själv upplever sin situation.

Läs mer om sjuksköterskeprogrammet på LNU:s webbplats

Sidan senast granskad den 7 juni 2024