Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Innovativ välfärd och social hållbarhet på landsbygd

Forskningsmiljön är inriktad mot innovativ välfärd på landsbygd. Här tar vi fram kunskap och nya idéer kopplat till det mesta som har med att bo, leva och verka på landsbygder att göra.

Genom arbetet med forskning,utveckling och innovation vill vi bidra till att utveckla välfärden i vår kommun och region. Både genom att möta utmaningar och ta vara på möjligheter. På så sätt hoppas vi att välfärdens olika tjänster ska bli ännu bättre, resurserna användas mer effektivt och välfärden kan bli mer jämlik. Välfärd står till exempel för de samhällstjänster som erbjuds inom skolan, vården och omsorgen men kan också handla om att invånarna ska må bra och uppleva att välfärdstjänster ger dem nytta.

Vårt arbete ska bidra till social hållbarhet och kunna härledas till Agenda 2030:s globala mål för en hållbar utveckling. Social hållbarhet handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. Men vad det innebär i praktiken beror mycket på kontexten. Vi arbetar utifrån kontexten landsbygd, eftersom Västerviks kommun betraktas som en landsbygdskommun, enligt Jordbruksverkets definition.

Vi vill:

  • möta utmaningar i samhället på ett innovativt sätt. Det vill säga genom nya idéer och lösningar
  • bidra till en bättre välfärd. Västerviks invånare ska kunna bo, leva och verka här, och samtidigt få sina rättigheter respekterade – det är social hållbarhet!
  • uppmärksamma frågor som är viktiga i en landsbygdskommun. Forskning bedrivs i de flesta fall i stora städer eller regioner. Om hela Sverige ska bli synligt behöver landsbygdernas perspektiv vara med
Sidan senast granskad den 2 maj 2024