Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

”Jag vill kunna lösa komplexa produktionsproblem”

2024-04-15

Pierre Karlsson är en av dem som har sökt utbildningen Produktionsteknik, som startar för första gången på Campus Västervik i höst. Tanken är att han ska gå utbildningen samtidigt som han är kvar på sin arbetsplats, företaget PlastoMer. PlastoMer har samarbetat med Campus och andra verksamheter för att få utbildningen till Västervik. Ansökan är öppen till maj.

Just nu är ansökningarna till Campus Västerviks utbildningar öppna. En nyhet för i år är yrkeshögskoleutbildningen Produktionsteknik. Utbildningen erbjuds på Campus Västervik genom samverkan med Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling. Den blev beviljad att starta av Myndigheten för yrkeshögskolan i januari. Bakom ansökan till myndigheten står, förutom Nova och Campus Västervik, ett antal verksamheter i Västerviks kommun. I ansökan har de beskrivit sina behov av den kompetens som utbildningen ger.

Utbildningen kommer att gå på halvfart för att möjliggöra för de studerande att vara kvar på sina arbetsplatser. En som har nappat på möjligheten och sökt utbildningen är Pierre Karlsson. Han arbetar i dag på företaget PlastoMer, som har deltagit i arbetet för att få utbildningen till Västervik.

Efter att ha arbetat i produktionsmiljöer tidigare har jag insett att det finns en stor potential för effektivisering och förbättringar. Jag tror att utbildningen kan leda till att jag förstår produktionsteknik på en djupare nivå och ge mig de verktyg jag behöver för att lösa komplexa produktionsproblem och driva förbättringar inom verksamheten, säger Pierre Karlsson.

Pierre Karlsson är positiv till att kunna fortsätta arbeta på PlastoMer under utbildningens gång.

Det ger mig en fantastisk möjlighet att tillämpa och använda de kunskaper och färdigheter jag förvärvar under utbildningen, i min arbetsmiljö. Dessutom är det en ekonomisk trygghet.

Hade du sökt utbildningen om den gick på heltid eller på en annan ort än Västervik?

Nej, med tanke på mina familjeåtaganden och behovet av att vara närvarande för min familj skulle jag inte vara redo att åta mig heltidsstudier eller att studera på annan ort, säger Pierre Karlsson.

PlastoMer är ett företag inom plastindustrin, som tillverkar och säljer tillbehör till såväl lastbilar som personbilar. Cathrine Bäck, VD, har sett att företaget behöver mer kompetens inom produktionsteknik. Därför ville hon bidra till ansökan om att få utbildningen till Västervik.

Vi behöver engagera oss för att hitta rätt lösningar. Den här YH-utbildningen löser både medarbetarens möjligheter att kombinera arbete och studier och vår önskan om att en medarbetare utbildar sig, i stället för vi ska behöva anställa en ny som inte kan vår verksamhet.

Cathrine Bäck beskriver vikten av att företaget jobbar med sin framtida kompetensförsörjning.

Vi behöver tänka framåt kring vilka kompetenser vi behöver om kanske fem år. På så sätt kan vi se att vissa utbildningar behöver starta redan nu, för att bli rätt för oss, då. Just nu passar det bra för oss att Produktionsteknikutbildningen startar. För tre år sedan var vi inte redo, berättar Cathrine Bäck.

Tidigare har PlastoMer tagit emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning (LIA) som har gått Redovisningsekonom på Campus Västervik. I dag är de personerna anställda inom företaget.

Att ta emot studerande på LIA ärt ett bra sätt att lära känna varandra. De studerande kan börja sin yrkesresa hos oss och lära känna vår verksamhet.

Varför är det viktigt att lägga tid och resurser på utbildningar?

Det handlar i slutänden om vår konkurrenskraft. Vi måste hela tiden fylla på med kompetens. Utbildningar som kan kompetensutveckla medarbetare som redan arbetar hos oss passar bra när vi kanske inte kan erbjuda nya heltidstjänster.

När Cathrine Bäck får frågan om vilka kompetenser hon tror blir allt viktigare för företaget framöver svarar hon:

Nästa utmaning är hållbarhetsfrågorna. Till exempel företagets koldioxidavtryck. Vi har krav på oss att kunna svara på hållbarhetsfrågor och hitta lösningar.

Cathrine Bäck är nöjd med det samarbete hon har med Campus Västervik kring kompetensfrågor.

Campus gör ett kanonbra jobb, är ute och syns, vilket är helt rätt och något jag kan förhålla mig till. På Campus finns en personlig kontakt som jag kan ringa till när behov uppstår och som ger ett bra bemötande och stort stöd. För tillfället måste vara rätt. Det går inte att bara ha kontakt under Tillväxdagen, till exempel.

Sidan senast granskad den 15 april 2024