Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Ny student på Campus Västervik

Grattis till din utbildningsplats och välkommen till Campus Västervik! Här hittar du en checklista, bra att ha-länkar samt goda tips och råd inför din studiestart! Observera att i vilken ordning du ska göra nedanstående punkter kan skilja sig en aning beroende på vilket lärosäte du tillhör. Det är därför viktigt att du följer de instruktioner som gäller just för ditt lärosäte och program.

 • Om du är antagen i urval 1 måste du tacka ja till din plats på antagning.se senast det datum du fått i ditt antagningsbesked. Om du är antagen i urval 2 eller senare kan proceduren se olika ut beroende på vilket lärosäte du tillhör. Läs noga i ditt antagningsbesked eller på ditt lärosätes hemsida om du förväntas tacka ja och när detta senast måste ske.

 • Såklart vill vi inget hellre än att se dig som student hos oss men ibland kan det dyka upp erbjudanden eller problem man inte kunde förutse. Om du skulle få förhinder eller av andra skäl inte vill ha din utbildningsplats uppskattar vi om du tackar nej så att en annan student kan ta din plats. Avbrott på program kan göras i Mina sidor på Antagning.se eller i Ladok.

  Om du har fått en utbildningsplats och av särskilda skäl vill påbörja studierna en senare termin kan det finnas möjlighet att begära anstånd. Begäran görs direkt till ditt lärosäte som fattar beslut om anstånd.

 • Om du inte blivit antagen i urval 1 måste du tacka ja för att stå som reserv i urval 2. Du kan läsa mer om detta på antagning.se.

  Om du står reservplacerad efter urval 2 hanteras reservantagningen av ditt lärosäte. Campus Västervik är inte involverad i reservantagningen och kan inte svara på frågor om köplats eller liknande. Reserver kallas alltid i strikt turordning inom respektive betygsgrupp. Läs på ditt lärosätes webbplats om hur reservantagning går till.

  Om du inte kommer in på första försöket så tappa inte modet! Sök igen till nästa antagningsomgång. Öka dina chanser att bli antagen genom att komplettera dina betyg med Högskoleprovet. Då kan du söka i både betygs – och högskoleprovsurvalet och därigenom konkurrera i bägge grupperna.
  Läs mer om högskoleprovet på uhr.se

  Tänk på att det kan vara fördelaktigt att ansöka om CSN för ett helt år jämfört med en termin i taget. Anledningen är att du då har längre tid på dig att uppfylla kravet på studieresultat.
  Läs mer och ansök om studiemedel på csn.se

 • För att komma in i studentsystem, registrera dig på kurser med mera, skapar du ett studentkonto eller aktiverar student-id på ditt lärosäte. Om du får problem med att skapa konto måste du kontakta supporten på ditt lärosäte.

 • För att inte förlora din utbildningsplats måste du registrera dig på din första kurs senast det datum som anges i ditt antagningsbesked eller på ditt lärosätes webbplats. Du måste också vara registrerad på kurser för att kunna komma åt kursmaterial, delta i examination och få studiemedel från CSN. Uppgifter om dina registreringar (och så småningom också dina studieresultat) skickas automatiskt till CSN.

 • Har du en funktionsnedsättning som kan påverka dina studier? Du ska då får möjlighet att så långt det är möjligt studera på samma villkor som alla andra studenter. Alla lärosäten har samordnare för studenter med funktionsnedsättning som behöver pedagogiskt stöd och anpassningar. Eftersom det kan ta tid att förbereda stöd och anpassningar är det viktigt att du så tidigt som möjligt (gärna redan vid ansökan) kontaktar ditt lärosäte så att du får bästa förutsättningarna i dina studier redan från start.

 • När du har blivit antagen och tackat ja till din plats får du, förutom information från ditt lärosäte, ett välkomstbrev via mejl från oss på Campus Västervik. Ibland kan du även bli uppringd av din utbildningskoordinator. Det är därför viktigt att du har en aktuell e-postadress och telefonnummer registrerad på antagning.se och i ditt studentkonto. I välkomstbrevet får du bland annat information om datum och tid för uppstarten på Campus Västervik och vår campusintroduktion inklusive rundvandring.

 • Som student på Campus Västervik behöver du, förutom att vara registrerad vid ditt lärosäte, även vara registrerad som Campusstudent hos oss. Som registrerad student får du tillgång till ett datakonto för att kunna använda wifi och skriva ut dokument med mera. Du får även en tagg för att ha tillgång till lokalerna på Campus.

 • Ska du flytta till Västervik för att studera och är i behov av studentbostad?
  Läs mer under Hitta bostad 

 • Som student på Campus Västervik har du möjlighet att bli medlem i studentföreningen EAST som anordnar aktiviteter, evenemang och fester. Läs mer om Studentföreningen EAST

 • Här har vi samlat bra information för dig som ska studera på Campus Västervik.

  Att studera på Campus Västervik

  För dig som studerar på Campus Västervik

Sidan senast granskad den 23 januari 2024