Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Våra utbildningar

På Campus Västervik finns programutbildningar och kurser på grundnivå och avancerad nivå, samt yrkeshögskoleutbildningar. Bläddra fram din framtida karriär! 

Filtrering

Filtrera på en eller flera kategorier. Du kan välja en eller flera.
Filtreringsalternativ

Utbildningar Campus

Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

Inriktningen mot psykiatri innebär att du fokuserar på hälsofrämjande insatser där individens resurser tillvaratas och utgår från den enskilda människans livssituation och hälsa. Efter avslutad utbild...

Program, avancerad nivå

Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård, 60 hp

Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård, 60 hp

Utbildningen syftar till att du självständigt ska kunna ge omvårdnad på avancerad nivå inom intensivvård och pre- och postoperativ vård, samt bedriva förbättringsarbete inom specialistområdet. Om utbi...

Program, avancerad nivå

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp

Inriktningen förbereder dig för att möta de krav som framtidens hälso- och sjukvård ställer på specialistsjuksköterskans förmåga att leda och utveckla omvårdnaden för barn och ungdomar. Efter avslutad...

Program, avancerad nivå

Produktionsteknik, 270 YHP

Produktionsteknik, 270 YHP

Arbetar du inom produktion, vill utvecklas och ha större karriärmöjligheter? I så fall är denna utbildning helt rätt för dig! Halvtidsstudier och distansupplägg gör att du kan jobba och plugga samtidi...

Program, grundnivå, Program, avancerad nivå, Yrkeshögskoleutbildningar, Kurser, grundnivå, Kurser, avancerad nivå

Tillämpad samhällsplanering, 180 hp

Tillämpad samhällsplanering, 180 hp

Vi lever i en alltmer komplex och föränderlig värld. En av dagens och framtidens viktigaste utmaningar är att planera för en utveckling av långsiktigt hållbara samhällen. För att arbeta med hållbar sa...

Program, grundnivå

Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil, 210 hp

Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil, 210 hp

Är du intresserad av att arbeta med människor i olika utsatta livssituationer? Genom detta program får du en akademisk yrkesutbildning i socialt arbete och utvecklar professionell skicklighet och komm...

Program, grundnivå

Grundlärare i årskurs 4-6, 240 hp

Grundlärare i årskurs 4-6, 240 hp

Bli expert på lärande och ledarskap! Utbildningen ger dig verktygen för kreativ undervisning, starkt ledarskap och ämneskunskaper. Dessutom får du möjlighet att specialisera dig, praktisera och utfors...

Program, grundnivå

Systemutveckling - IT och samhälle, 180 hp

Systemutveckling - IT och samhälle, 180 hp

Inom IT hittar du de mest spännande framtidsjobben. Igår var det mobilappar, idag pratar man om artificiell intelligens, Virtual Reality och Cyber Security. Överallt går vi över till en digitalisering...

Program, grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård. Idag är utbildningen både akademisk och yrkesinriktad. Den innehåller en spännande mix av teoretiska kurs...

Program, grundnivå

Arbetsintegrerade politiska studier, 120 hp

Arbetsintegrerade politiska studier, 120 hp

Policies and political decisions – made at local and international levels – form and influence the social, economic and environmental world we live in. This programme develop new perspectives of how k...

Program, avancerad nivå

Tekniskt basår, 60 fup

Tekniskt basår, 60 fup

Vill du läsa upp din tekniska behörighet? Sök till Tekniskt basår på Campus Västervik! Basåret innefattar ett års heltidsstudier och omfattar totalt 60 FUP. Ger behörighet till ingenjörs- och kandidat...

Program, grundnivå

Välfärdsteknik inom vård och omsorg 50 YHP

Välfärdsteknik inom vård och omsorg 50 YHP

Vill du öka dina kunskaper och din kompetens gällande området välfärdsteknik? Välkommen att söka den fristående yrkeshögskolekursen Välfärdsteknik inom vård och omsorg! Kursen riktar sig till personal...

Yrkeshögskoleutbildningar

Ledarskap, 7,5 hp

Ledarskap, 7,5 hp

Är du nyfiken på ledarskap, kommunikation och att kunna övervinna ledarskapsutmaningar på nya sätt? På den här kursen får du både teoretiska och praktiska kunskaper om det. Du läser om ledarskap och l...

Kurser, grundnivå

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning 7.5 hp

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning 7.5 hp

Kursen ger en fördjupad kunskap om och problematiserar handledning av studenter på VFU inom olika vårdyrken, till exempel specialistsjuksköterska. Du får också möjlighet att analysera och värdera dig ...

Kurser, avancerad nivå

Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7.5 hp

Handledning inom förskole- och lärarutbildning, 7.5 hp

Den här kursen vänder sig till dig som är, eller vill bli VFU-handledare, där du tar emot VFU-studenter som läser till förskollärare eller till lärare. I kursen behandlas teoretiska perspektiv på hand...

Kurser, grundnivå

Sidan senast granskad den 1 november 2023