Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Våra utbildningar

På Campus Västervik finns programutbildningar och kurser på grundnivå och avancerad nivå, samt yrkeshögskoleutbildningar. Bläddra fram din framtida karriär! 

Filtrering

Filtrera på en eller flera kategorier. Du kan välja en eller flera.
Filtreringsalternativ

Utbildningar Campus

Systemutveckling - IT och samhälle, 180 hp

Systemutveckling - IT och samhälle, 180 hp

Inom IT hittar du de mest spännande framtidsjobben. Igår var det mobilappar, idag pratar man om artificiell intelligens, Virtual Reality och Cyber Security. Överallt går vi över till en digitalisering...

Program, grundnivå

Produktionsteknik, 270 YHP

Produktionsteknik, 270 YHP

Arbetar du inom produktion, vill utvecklas och ha större karriärmöjligheter? I så fall är denna utbildning helt rätt för dig! Halvtidsstudier och distansupplägg gör att du kan jobba och plugga samtidi...

Yrkeshögskoleutbildningar

Grundläggande industriell cybersäkerhet 2.5 hp

Grundläggande industriell cybersäkerhet 2.5 hp

I den här kursen lär du dig om cybersäkerhetsforskningens senaste landvinningar och ledande industriell praxis. Om kursen Cybersäkerhetssårbarhet är ett hot mot framsteg inom näringsliv och samhället....

Kurser, avancerad nivå

Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård, 60 hp

Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård, 60 hp

Utbildningen syftar till att du självständigt ska kunna ge omvårdnad på avancerad nivå inom intensivvård och pre- och postoperativ vård, samt bedriva förbättringsarbete inom specialistområdet. Om utbi...

Program, avancerad nivå

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp

Inriktningen förbereder dig för att möta de krav som framtidens hälso- och sjukvård ställer på specialistsjuksköterskans förmåga att leda och utveckla omvårdnaden för barn och ungdomar. Efter avslutad...

Program, avancerad nivå

Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

Inriktningen mot psykiatri innebär att du fokuserar på hälsofrämjande insatser där individens resurser tillvaratas och utgår från den enskilda människans livssituation och hälsa. Efter avslutad utbild...

Program, avancerad nivå

Ledarskap, 7,5 hp

Ledarskap, 7,5 hp

Är du nyfiken på ledarskap, kommunikation och att kunna övervinna ledarskapsutmaningar på nya sätt? På den här kursen får du både teoretiska och praktiska kunskaper om det. Du läser om ledarskap och l...

Kurser, grundnivå

Hållbart ledarskap i kris och förändring, 7,5 hp

Hållbart ledarskap i kris och förändring, 7,5 hp

Kursen behandlar hållbart ledarskap med fokus på både social och miljömässig hållbarhet. Vidare diskuteras fenomen som stress, konflikt och förändringsarbete. Begrepp och teorier kring Nudging som ett...

Kurser, grundnivå

Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil, 210 hp

Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil, 210 hp

Är du intresserad av att arbeta med människor i olika utsatta livssituationer? Genom detta program får du en akademisk yrkesutbildning i socialt arbete och utvecklar professionell skicklighet och komm...

Program, grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Vill du hjälpa människor i utsatta livssituationer med behov av vård? Som sjuksköterska kommer du ha ett viktigt yrke som dessutom utvecklar dig som person. Utbildningen är både akademisk och yrkesinr...

Program, grundnivå

Tekniskt basår, 60 fup

Tekniskt basår, 60 fup

Vill du läsa upp din tekniska behörighet? Sök till Tekniskt basår på Campus Västervik! Basåret innefattar ett års heltidsstudier och omfattar totalt 60 FUP. Ger behörighet till ingenjörs- och kandidat...

Program, grundnivå

Tillämpad samhällsplanering, 180 hp

Tillämpad samhällsplanering, 180 hp

OBS! Högskolan Väst ställer in utbildningsprogrammet Tillämpad samhällsplanering (180 hp). Det nya programmet var tänkt att starta hösten 2024 på högskolans campus i Trollhättan och på Campus Västervi...

Program, grundnivå

Sidan senast granskad den 3 april 2024