Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Bild på två kvinnor som sitter i samtal med varandra

Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

Inriktningen mot psykiatri innebär att du fokuserar på hälsofrämjande insatser där individens resurser tillvaratas och utgår från den enskilda människans livssituation och hälsa. Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom de verksamheter som bedriver psykiatrisk vård.

Om utbildningen

Den här utbildningen förbereder dig för att möta de krav som framtidens hälso- och sjukvård ställer på specialistsjuksköterskors förmåga att leda och utveckla omvårdnaden inom vårdområdet psykiatrisk vård. Studierna i omvårdnad, på avancerad nivå, fokuserar på specialistsjuksköterskans självständiga omvårdnadsansvar kopplat till komplexa problem och vårdbehov, samt vetenskapligt och etiskt förhållningssätt.

Programmet ger dig fördjupade kunskaper i att genomföra komplex omvårdnad till patienter med psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar, ett utmanade och ansvarsfullt arbete som kräver att du har kunskap om olika perspektiv inom psykiatrisk vård. Det innebär kunskaper om medicinering, metoder för omvårdnad och stöd samt att hantera och använda avancerad teknisk utrustning med målet att på ett professionellt sätt kunna vårda personer med psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar.

Undervisningsspråk är svenska men kurser på engelska kan förekomma. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används. När du tagit examen från programmet är du förberedd och behörig för vidare studier på forskarutbildningsnivå.

Så fungerar det

Utbildningen är på deltid. Undervisningen är på plats på Campus Västervik en dag i veckan, övrig tid ägnar du åt egna studier i kombination med grupparbeten. På Campus Västervik kan du tillsammans med dina studiekamrater ta del av direktsända föreläsningar i våra studios och även använda våra öppna ytor och grupprum för egna studier. Ett sådant utbyte med andra ökar dina chanser att lyckas med studierna.

Det kan bli upp till två träffar per termin på plats på Högskolan Väst i Trollhättan.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Du som väljer att läsa programmet kommet att genomföra din VFU på plats i Västerviks kommun eller i närområdet.

Arbetsliv

En specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård arbetar med omvårdnad av personer med psykisk ohälsa i alla åldrar, både barn, ungdomar och vuxna. Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård kan du arbeta såväl inom psykiatrisk slutenvård, öppenvård, barn och ungdomspsykiatri som inom primärvård och kommunal hälso-och sjukvård.

Läs mer om programmet på HV:s webbplats

Sidan senast granskad den 7 juni 2024