Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

För dig som studerar på Campus Västervik

Här hittar du som går en utbildning hos oss samlad information som kan vara till nytta.

Ditt schema

Schemat som gäller för din utbildning hittar på TimeEdit

Utskrifter och förvaringsskåp

För att kunna skriva ut från egen dator (PC eller MAC) behöver du ett datorkonto. Kontot ansöker du om av någon som jobbar i Servicecenter. Där finns också manualer för hur du skriver ut via kontot. Du behöver till exempel fylla på ditt utskriftskonto. Servicecenter hjälper dig med det. 
På Campus Västervik finns förvaringsskåp för dig som är student. Tänk på att du själv behöver köpa ett hänglås till skåpet.

Tentamen

När du studerar kommer du förr eller senare att göra en tentamen. Var noga med ta reda på vad som gäller, från både ditt lärosäte och oss på Campus Västervik. Tänk på att:

  • Du måste anmäla till ditt universitet eller din högskola att du ska skriva en tentamen på Campus Västervik. Det är viktigt att du är uppmärksam på hur lång tid innan tentamen du senast ska anmäla dig. Detta gäller också omtentamen
  • Om du behöver några anpassningar i samband med tentamen, kontakta ditt lärosäte så snart du kan så att vi kan försöka att tillgodose dina behov
  • Glöm inte att ta med giltig legitimation
  • Kom i god tid, gärna 20 minuter innan start
  • Om du är anmäld men inte kan skriva, meddela receptionen på Campus Västervik eller mejla till campus.tentamen@vastervik.se
Sidan senast granskad den 2 maj 2024