Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Forskning och utveckling för verksamheter

Behöver din verksamhet ny kunskap för att utvecklas eller hitta lösningar på aktuella utmaningar? Genom praktiknära samverkansforskning arbetar vi tillsammans med de frågor som är viktiga för er. Den kunskap vi bygger ska kunna användas för att till exempel förbättra arbetssätt och processer.

Praktiknära forskning

I vårt praktiknära arbete skapas forskningen tillsammans med er som arbetar i verksamheten. På så vis blir ni delaktig i hela processen. Det stärker också möjligheterna för att insatsen ska skapa hållbara lösningar, strukturer och utveckling. Vi finns med hela vägen, från start till genomförande och att presentera resultat. I projektet samverkar vi också med forskare inom det ämnesområde vi arbetar med.

Så funkar ett FoU-projekt

 1. Vi gör förberedelser
  Vi ser över behoven i din verksamhet. Om vi tror att ett FoU-projekt kan möta behoven kontaktar vi ett universitet eller en högskola, för att se om de kan delta i arbetet
 2. Vi kommer överens
  Om vi får en matchning träffas alla parter – det vill säga verksamheten, FoU-miljön och universitetet/högskolan. När vi är överens skriver vi avtal
 3. Vi skapar möjligheter
  Vi behöver först säkra en finansiering av arbetet, därefter kopplas personer in som ska arbeta i projektet. Arbetet utförs av forskare, projektledare och forskningsassistenter. Från verksamheten deltar en eller flera medarbetare, i rollen som forskningsassistent
 4. Vi genomför projektet
  Vi bedriver forskningen, till exempel genom en undersökning. Arbetet och resultaten sammanfattas i en rapport. Arbetet följs upp under hela projekttiden
 5. Vi avslutar arbetet
  Projektarbetet rundas av, bland annat genom att rapporten blir tryckt och sprids, projektet utvärderas och de delaktiga gör en planering för hur de nya kunskaperna ska tas till vara
Sidan senast granskad den 2 maj 2024