Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Så är vi organiserade

Campus Västerviks är en del av Västerviks kommun och är organiserat inom kommunstyrelsens förvaltning, i enheten för arbete och kompetens.

Organisation inom Campus Västervik

Verksamheten på Campus Västervik är organiserad genom olika områden:

Ledning

Ledningen har övergripande ansvar för verksamhetens utveckling.

Utvecklingsgrupp

Den här gruppen är ett internt forum för kunskapsbyggande och erfarenhetsutbyte.

Inventeringsgrupp

Gruppen arbetar med omvärldsbevakning kring framtidens behov av kompetens och kunskap.

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen arbetar med strategisk och operativ kommunikation, både intern och extern.

Utveckling

Inom vårt utvecklingsarbete samverkar vi med andra. Bland annat genom att driva och delta i aktiviteter och projekt.

Service

Vi arbetar med student- och gästservice samt IT, teknik och lokaler.

Forskning

Vi bedriver forskningsprojekt genom samverkan och arbetar med att göra forskning mer tillgänglig för vårt lokala samhälle.

Utbildning

Vi erbjuder högre utbildning genom samverkan med lärosäten och koordinerar program, kurser, YH-utbildningar, VFU och LIA.

Sidan senast granskad den 2 maj 2024