Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Produktionsteknik, 270 YHP

Arbetar du inom produktion, vill utvecklas och ha större karriärmöjligheter? I så fall är denna utbildning helt rätt för dig! Halvtidsstudier och distansupplägg gör att du kan jobba och plugga samtidigt.

Om utbildningen

Som produktionstekniker ansvar du bland annat för att stödja produktionen operativt med teknisk problemlösning och att vara delaktig i det praktiska arbetet med installation och igångkörning av ny utrustning och nya produktionsflöden. Arbetet är omväxlande och inkluderar insatser på både kort och lång sikt.

Efter utbildningen har du fått fördjupade kunskaper om produktionsprocessen, och kan arbeta på befattningar som produktionstekniker, produktionsledare, kvalitetstekniker, projektledare inom produktionsindustri.

Sverige är ett starkt produktionsland med moderna industriföretag, för att kunna konkurrera behöver företagen välutbildad personal. Kraven på kompetens i tillverkningsföretag ökar stadigt, samtidigt som stora pensionsavgångar väntar. Därför är detta en utbildning helt rätt i tiden!

Kursinnehåll

 • CAD för produktionstekniker, 15 YH-poäng
 • Digitalisering inom tillverkningsindustrin, 30 YH-poäng
 • Industriell IT, 10 YH-poäng
 • Kvalitetsteknik, 25 YH-poäng
 • Ledarskap och kommunikation, 20 YH-poäng
 • Lärande i arbete – LIA, 20 YH-poäng
 • Materialkunskap, 20 YH-poäng
 • Produktion – logistik och Lean, 40 YH-poäng
 • Produktionsteknik, 45 YH-poäng
 • Produktionstekniskt examensarbete, 25 YH-poäng
 • Tillämpad matematik, 20 YH-poäng

Så fungerar det

Utbildningen går på halvfart under 2,5 år. Studierna har ett distansupplägg med fysiska träffar på plats här på Campus Västervik. Träffarna sker fredag till lördag cirka en gång per månad. Träffarna innehåller föreläsningar och gruppövningar, redovisningar och seminarier. Tillfällen för cirka 5–6 skriftliga prov tillkommer utöver ordinarie träffar. En kort kurs i Oskarshamn ges under tre sammanlagda dagar (torsdag-lördag), och studiebesök genomförs på olika branschrelaterade företag under utbildningen. Studierna sker till största delen i form av självstudier.

På Campus Västervik kan du tillsammans med dina studiekamrater använda våra öppna studieytor och grupprum för egna studier eller grupparbeten. Ett sådant utbyte med andra ökar dina chanser att lyckas med studierna.

Saknar du Matematik 2 och vill bli behörig?

Kursen är på distans men men med möjligheten att delta på plats i Västervik eller Oskarshamn.

 • Startas vecka 15 (Den 8:a april.).
 • Kursen pågår under 5 veckor och är på helfart

Gör din ansökan via formuläret

När du ansöker

Se över att du har behörighet för att söka utbildningen och glöm inte att svara på antagningsbeskedet.

Vid ansökan bifogar du betyg eller andra intyg som styrker dina meriter samt ett samlat tjänstgöringsintyg. Dokumenten som bifogas behöver vara läsbara med tydlig signatur. Om du ansöker på reell kompetens glöm inte att kryssa i den rutan när du gör din ansökan. Ansökningar via e-post tas inte emot.

Läs mer på Novas webbplats

Sidan senast granskad den 17 januari 2024