Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Produktionsteknik, 270 YHP

Arbetar du inom produktion, vill utvecklas och ha större karriärmöjligheter? I så fall är denna utbildning helt rätt för dig! Halvtidsstudier och distansupplägg gör att du kan jobba och plugga samtidigt.

Om utbildningen

Som produktionstekniker ansvar du bland annat för att stödja produktionen operativt med teknisk problemlösning och att vara delaktig i det praktiska arbetet med installation och igångkörning av ny utrustning och nya produktionsflöden. Arbetet är omväxlande och inkluderar insatser på både kort och lång sikt.

Efter utbildningen har du fått fördjupade kunskaper om produktionsprocessen, och kan arbeta på befattningar som produktionstekniker, produktionsledare, kvalitetstekniker, projektledare inom produktionsindustri.

Sverige är ett starkt produktionsland med moderna industriföretag, för att kunna konkurrera behöver företagen välutbildad personal. Kraven på kompetens i tillverkningsföretag ökar stadigt, samtidigt som stora pensionsavgångar väntar. Därför är detta en utbildning helt rätt i tiden!

Kursinnehåll

 • CAD för produktionstekniker, 15 YH-poäng
 • Digitalisering inom tillverkningsindustrin, 30 YH-poäng
 • Industriell IT, 10 YH-poäng
 • Kvalitetsteknik, 25 YH-poäng
 • Ledarskap och kommunikation, 20 YH-poäng
 • Lärande i arbete – LIA, 20 YH-poäng
 • Materialkunskap, 20 YH-poäng
 • Produktion – logistik och Lean, 40 YH-poäng
 • Produktionsteknik, 45 YH-poäng
 • Produktionstekniskt examensarbete, 25 YH-poäng
 • Tillämpad matematik, 20 YH-poäng

Så fungerar det

Utbildningen går på halvfart under 2,5 år. Studierna har ett distansupplägg med fysiska träffar på plats här på Campus Västervik. Träffarna sker fredag till lördag cirka en gång per månad. Träffarna innehåller föreläsningar och gruppövningar, redovisningar och seminarier. Tillfällen för cirka 5–6 skriftliga prov tillkommer utöver ordinarie träffar. En kort kurs i Oskarshamn ges under tre sammanlagda dagar (torsdag-lördag), och studiebesök genomförs på olika branschrelaterade företag under utbildningen. Studierna sker till största delen i form av självstudier.

På Campus Västervik kan du tillsammans med dina studiekamrater använda våra öppna studieytor och grupprum för egna studier eller grupparbeten. Ett sådant utbyte med andra ökar dina chanser att lyckas med studierna.

Sidan senast granskad den 7 juni 2024