Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Bild på en docka som föreställer ett nyfött barn.

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp

Inriktningen förbereder dig för att möta de krav som framtidens hälso- och sjukvård ställer på specialistsjuksköterskans förmåga att leda och utveckla omvårdnaden för barn och ungdomar. Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom verksamheter som barnsjukvård, barnhälsovård och elevhälsa.

Om utbildningen

Denna akademiska yrkesutbildning förbereder dig för att möta de krav som framtidens hälso- och sjukvård ställer på specialistsjuksköterskors förmåga att leda och utveckla omvårdnaden inom vårdområdet för barn och ungdomar. Studierna i omvårdnad, på avancerad nivå, fokuserar på specialistsjuksköterskans självständiga omvårdnadsansvar kopplat till komplexa problem och vårdbehov, samt vetenskapligt och etiskt förhållningssätt.

Programmet ger dig fördjupade kunskaper i att genomföra komplex omvårdnad till svårt sjuka barn och ungdomar och deras familjer, samt i att möta och hantera barns och ungdomars hälsa och ohälsa inom barnhälsovård och elevhälsan.

Undervisningsspråk är svenska men kurser på engelska kan förekomma. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används. Aktuellt utbildningsspråk framgår av respektive kursplan. När du tagit examen från programmet är du förberedd och behörig för vidare studier på forskarutbildningsnivå.

Så fungerar det

Utbildningen är på deltid, 50%, vilket ger goda möjligheter att kombinera arbete med studier. Undervisningen är på plats på Campus Västervik med en schemalagd dag per vecka (torsdagar under år 1). Övrig tid upp till halvtid ägnar du åt egna studier i kombination med grupparbeten.

På Campus Västervik kan du tillsammans med dina studiekamrater ta del av direktsända föreläsningar i våra studios och även använda våra öppna ytor och grupprum för egna studier. Ett sådant utbyte med andra ökar dina chanser att lyckas med studierna. Det kan bli upp till två träffar per termin på plats på Högskolan Väst i Trollhättan, vilket kan innebära en merkostnad för dig som student.

Vissa arbetsgivare erbjuder akademisk specialisttjänstgöring, en modell som innebär att du kan göra specialistutbildningen till en del av din anställning.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU genomförs i första hand i Västervik med omnejd, men kommer även omfatta en obligatorisk VFU period på ett universitetssjukhus. Detta kan innebära en kostnad för resa och uppehälle för dig som student. Vissa verksamheter som erbjuder VFU-platser kräver utdrag ur belastningsregistret.

Arbetsliv

En specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar arbetar med omvårdnad av barn och ungdomar såväl inom sluten vård som primärvård. Som specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar kan du arbeta med folkhälsoarbete, barnhälsovård och elevhälsa. Du kan också arbeta med habilitering av barn och ungdomar samt inom barn- och ungdomspsykiatrisk vård.

Läs mer om programmet på HV:s webbplats

Sidan senast granskad den 7 juni 2024