Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Att studera vid högskola eller universitet

Att börja studera på en högskola eller ett universitet är ett stort steg. För många är studieåren några av de roligaste i livet! Skillnaden från att läsa på gymnasiet är ganska stor. Du behöver ta mer eget ansvar för dina studier och lägga mycket tid på att studera på egen hand. Utbildningen ger dig nya kunskaper och erfarenheter, och ökar dina chanser att få ett kvalificerat arbete.

Behörighet till universitets- och högskoleutbildningar

För att bli antagen till högre utbildning måste man ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas också behörighet. De är indelade i grundläggande och särskild behörighet. All högskoleutbildning kräver grundläggande behörighet och många utbildningar kräver särskild behörighet, det vill säga ytterligare förkunskaper. Det finns även möjlighet att bli behörig genom att ansöka om att få sin reella kompetens prövad. Reell kompetens är kompetens som du har tillgodogjort dig på annat sätt än genom det formella skolsystemet i Sverige eller utomlands.

Läs mer om behörighet på antagning.se

Lärosätets ansvar

Campus Västervik erbjuder program och kurser från olika universitet och högskolor. Du läser utbildningen på plats hos oss, men lärosätet står för att genomföra utbildningen. Universitet och högskolor erbjuder också tillgång till olika former av studentstöd. Till exempel en studenthälsa, som hjälper till med utmaningar som rör din hälsa, ditt mående och dina studier. Annat stöd kan handla om studie- och karriärvägledning, studieteknik, pedagogiskt stöd samt support och service av olika slag.

Sidan senast granskad den 2 maj 2024