Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Så arbetar vi på Campus Västervik

Campus Västerviks uppdrag är att bidra till kommunens kompetensförsörjning och kunskapsutveckling. Våra utbildningar ska ge den kompetens som arbetsmarknaden ser behov av – nu och i framtiden. Vårt arbete med forskning och utveckling ska bidra till kunskapsutveckling för människor och verksamheter i Västerviks kommun och Region Kalmar.

Vårt arbete sker framför allt inom tre områden: Utbildning, forskning och utveckling. Vi arbetar också med stöd och service till studenter och besökare samt med kommunikation och marknadsföring.

Sidan senast granskad den 2 maj 2024