Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Bild på en sjuksköterska som arbetar på en träningsdocka i en klinisk miljö.

Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård, 60 hp

Utbildningen syftar till att du självständigt ska kunna ge omvårdnad på avancerad nivå inom intensivvård och pre- och postoperativ vård, samt bedriva förbättringsarbete inom specialistområdet.

Om utbildningen

Den här utbildningen förbereder dig för att möta de krav som framtidens hälso- och sjukvård ställer på specialistsjuksköterskors förmåga att leda och utveckla omvårdnaden inom vårdområdet intensivvård. Studierna i omvårdnad, på avancerad nivå, fokuserar på specialistsjuksköterskans självständiga omvårdnadsansvar kopplat till komplexa problem och vårdbehov, samt vetenskapligt och etiskt förhållningssätt.

Programmet ger dig fördjupade kunskaper i att utföra komplex omvårdnad till patienter som är kritiskt sjuka, ett utmanade och ansvarsfullt arbete som kräver att du har kunskap i att hantera avancerad teknisk utrustning och medicinering, parallellt med omvårdnad av patienter.

Undervisningsspråk är svenska men kurser på engelska kan förekomma. Engelsk- och svenskspråkig litteratur används. När du tagit examen från programmet är du förberedd och behörig för vidare studier på forskarutbildningsnivå.

Så fungerar det

Utbildningen är på deltid. Undervisningen är på plats på Campus Västervik en dag i veckan, övrig tid ägnar du åt egna studier i kombination med grupparbeten. På Campus Västervik kan du tillsammans med dina studiekamrater ta del av direktsända föreläsningar i våra studios och även använda våra öppna ytor och grupprum för egna studier. Ett sådant utbyte med andra ökar dina chanser att lyckas med studierna.

Det kan bli upp till två träffar per termin på plats på Högskolan Väst i Trollhättan.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Du som väljer att läsa programmet kommet att genomföra din VFU på plats i Västerviks kommun eller i närområdet.

Arbetsliv

En specialistsjuksköterska inom intensivvård arbetar med omvårdnad och medicinsk vetenskap i en högteknologisk vårdmiljö. Som specialistsjuksköterska arbetar du framförallt inom intensivvårdsavdelningar, eller andra platser, områden eller fält där denna specialistkompetens efterfrågas, till exempel vid smärtenheter.

Läs mer om programmet på HV:s webbplats

Sidan senast granskad den 7 juni 2024