Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Samverkan med universitet och högskolor

På Campus Västervik samverkar vi med olika lärosäten kring decentraliserad utbildning och forskning. På så sätt kan vi skapa ett utbud av utbildning och kunskapshöjande insatser som är relevant för vår lokala arbetsmarknad. För lärosätet skapar samverkan med oss tillgång till:

  • Arbets- och samhällslivet i norra Kalmar län
  • Nya målgrupper och möjliga blivande studenter
  • Nya forskningsområden

Vi strävar efter hög kvalitet i allt vi gör. En viktig del i det arbetet är att bygga hållbara och långsiktiga former för samverkan. Vi samverkar i dag med Högskolan Väst, Linnéuniversitet och Linköpings universitet, kring både utbildning och forskning. Tillsammans med Göteborgs Universitet och Jönköping university genomför vi forskningsprojekt.

Strategiskt partnerskap

Ett gott exempel på en väl strukturerad samverkan är det strategiska partnerskap vi har med Högskolan Väst. Genom partnerskapet är vi överens om att utöka, fördjupa, och utveckla vår samverkan. Vi samverkar inom utbildning och forskning men också utveckling av områden som är av gemensamt intresse.

Vi samverkar också med Linnéuniversitet och Linköpings universitet, kring både utbildning och forskning. Tillsammans med Göteborgs Universitet och Jönköping university genomför vi forskningsprojekt. Med Mälardalens universitet samverkar kring kompetensutveckling för verksamheter.

Sidan senast granskad den 2 maj 2024