Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Välfärdsteknik inom vård och omsorg 50 YHP

Vill du öka dina kunskaper och din kompetens gällande området välfärdsteknik? Välkommen att söka den fristående yrkeshögskolekursen Välfärdsteknik inom vård och omsorg!

Kursen riktar sig till personalgrupper inom vård och omsorg, till exempel undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och stödpedagoger. Den leds av erfarna lärare från eHälsoinstitutet/ Linnéuniversitetet med specialistkompetens inom området välfärdsteknik.

Exempel på kursinnehåll:

  • Aktuell terminologi
  • Omvärldsbevakning, lagstiftning och regelverk
  • Etik och värdegrundsfrågor
  • Syftet med välfärdsteknik, säkerhet och integritet
  • Exempel på välfärdstekniska produkter och tjänster
  • Grundläggande IT- och systemkunskap kopplat till välfärdsteknik och e-hälsa

Så fungerar det

Utbildningen går på halvfart under 20 veckor. Studierna har ett upplägg bestående av 6 schemalagda lärarledda träffar via Zoom. Du tar del av den digitala undervisningen antingen hemifrån, eller på plats hos oss på Campus Västervik, där vi direktsänder föreläsningen till någon av våra föreläsningssalar. Anmäl din önskan om att sitta på Campus Västervik till: nova@oskarshamn.se

De digitala träffarna fylls med föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier, redovisning av studieuppgifter mm. Mellan de schemalagda digitala träffarna så arbetar du självständigt med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter, fallstudier, grupparbeten mm.

På Campus Västervik kan du tillsammans med dina studiekamrater använda våra öppna studieytor och grupprum för egna studier eller grupparbeten. Ett sådant utbyte med andra ökar dina chanser att lyckas med studierna.

Läs mer på Novas webbplats

Sidan senast granskad den 1 november 2023