Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pågående FoU-projekt

Ett FoU-projekt på Campus Västervik kan se ut på olika sätt. Projektet kan till exempel vara en del av en forskningsstudie, som en doktorand genomför inom ramen av sin utbildning vid ett universitet eller högskola. Ett FoU-projekt kan också vara ett en forskningscirkel, ett utvecklingsarbete eller bygga på samverkansforskning mellan vår FoU-miljö, en verksamhet i kommunen och externa forskare. Vi arbetar också med följeforskning. Det innebär att vi arbetar med att göra forskningsbaserade och löpande utvärderingar av externa projekt.

Projekt om äldre på landsbygden

Biståndshandläggning utifrån ett landsbygdsperspektiv vid bedömning av äldres sociala behov

Digitala vårdtjänster i primärvården

”Vad händer i dag?” om hur äldre på landsbygden ges möjlighet till tätare och enklare kontakt med släkt och vänner via ny teknik

Projekt om barn och unga

Organisering av stöd och hjälp till barn och unga

Landsbygdsungdomars framtidsorientering

Projekt om samhällsutveckling

Välfärdsorganisationers hållbarhetsarbete i landsbygder

Biokolets potential i en cirkulär ekonomi

Kompetensförsörjning för innovation och entreprenörskap på landsbygden

Följeforskning "Att se, möta och samtala med människor utanför arbetsmarknaden"

Sidan senast granskad den 2 maj 2024