Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Tre studenter som sitter i en öppen miljö i färgglada soffor.

Tekniskt basår, 60 fup

Vill du läsa upp din tekniska behörighet? Sök till Tekniskt basår på Campus Västervik! Basåret innefattar ett års heltidsstudier och omfattar totalt 60 FUP.

Ger behörighet till ingenjörs- och kandidatprogram

Basåret är ett förberedande kurspaket som ger dig behörighet som minst motsvarar Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1. Det gör att du uppfyller tillträdeskraven för att kunna läsa vidare till bland annat civil- eller högskoleingenjör. Om du slutför basåret inom utsatt tid, alltså två terminer, har du möjlighet att få en garantiplats på civil- och högskoleingenjörsprogrammen, kandidatprogram och ämneslärarprogram vid Linköpings universitet.

Basåret berättigar självklart till CSN-medel. Men basåret ger inga högskolepoäng eller något nytt meritvärde, utan förutbildningspoäng (fup). Det innebär att om du efter basåret söker till en utbildning som inte omfattas av garantiplatslöftet så söker du med dina gymnasiebetyg och eventuellt resultat från högskoleprovet.

Så fungerar det

Utbildningen är på heltid. Undervisningen är på plats på Campus Västervik. Föreläsningarna direktsänds från Linköpings universitet. Du som student har möjligheten att ställa frågor muntligt till läraren under pågående föreläsning. På Campus Västervik kan du tillsammans med dina studiekamrater också använda våra öppna studieytor och grupprum för egna studier eller grupparbeten. Ett sådant utbyte med andra ökar dina chanser att lyckas med studierna. Vid några tillfällen åker du till Campus Norrköping för att träffa kurskamrater och göra laborationer.

Läs mer om tekniskt basår på LiU:s webbplats

Vill du skugga en student vid Linköpings universitet?

Att "skugga" en student är ett bra tillfälle att uppleva miljön på Campus Västervik och kunna ställa frågor om hur det är att studera decentraliserat vid Linköpings universitet. Du följer med studenten på bland annat föreläsningar, lektioner, grupparbeten med mera under en halvdag.

Klicka här för att anmäla ditt intresse till Skugga en student (Microsoft Forms)

Sidan senast granskad den 1 november 2023