Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Två lärare undervisar studenter i ett klassrum.

Programmet för socialpsykiatrisk vård, 180 hp

Programmets huvudområde är vårdvetenskap med fokus på psykisk hälsa och ohälsa tillsammans med kurser inom socialt arbete och kriminologi, förbereder dig för att möta människor med psykisk problematik, till exempel psykiatrisk sjukdom, missbruk och kriminalitet.

Om utbildningen

Utbildningen fokuserar på människans livssituation och livsvillkor i samhället. Under utbildningen utvecklar du din förmåga till en personcentrerad vård nära människan. Du förbereds i att samverka och föra dialog med olika aktörer, som kommuner, sjukvård, myndigheter, intresseorganisationer och närstående. Du kommer att få träna på att hantera frågeställningar och problemområden som förekommer i arbetet tillsammans med personer med psykisk ohälsa och komplex psykiatrisk problematik.

Programmets huvudområde är vårdvetenskap med fokus på psykisk hälsa och ohälsa samt psykiatrisk vård. Vårdvetenskap utgör tillsammans med stödämnena socialt arbete och kriminologi grunden för din kompetens i att möta personer med psykisk funktionsnedsättning med särskilt komplicerad problematik. Centralt i utbildningen är att forskningsbaserad kunskap och ett kritiskt förhållningssätt kopplas samman med praktiska inslag.

Så fungerar det

Utbildningen är på heltid.Undervisningen är på plats på Campus Västervik, övrig tid ägnar du åt egna studier i kombination med grupparbeten. På Campus Västervik kan du tillsammans med dina studiekamrater ta del av direktsända föreläsningar i våra studios och även använda våra öppna ytor och grupprum för egna studier. Ett sådant utbyte med andra ökar dina chanser att lyckas med studierna.

Arbetsliv

Det finns många människor i samhället med svåra livssituationer vilket kräver att personal har fördjupad och bred kompetens inom kunskapsområdet. Efter utbildningen kan du arbeta med människor med psykisk ohälsa inom bland annat kommunal psykiatri, rättspsykiatri, behandlingshem för missbruk, behandlingshem för barn och ungdomar, kriminalvård och Statens institutionsstyrelse.

Läs mer om programmet på HV:s webbplats

Sidan senast granskad den 7 juni 2024