Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Grundläggande industriell cybersäkerhet 2.5 hp

I den här kursen lär du dig om cybersäkerhetsforskningens senaste landvinningar och ledande industriell praxis.

Om kursen

Cybersäkerhetssårbarhet är ett hot mot framsteg inom näringsliv och samhället. Det är ett accelererande hot på grund av den nuvarande snabba digitaliseringen, som inom tillverkningsindustrin benämns Industri 4.0. Företagen är medvetna om detta hot och inser behovet av att investera i motåtgärder, men utvecklingen hämmas av bristande kompetens.

Du lär dig

  • Beskriva området industriell cybersäkerhet, inklusive huvudsakliga risker och skydd
  • Förstå de mest relevanta cybersäkerhetsmekanismerna
  • Analysera cybersäkerhetsbehoven i specifika industriella sammanhang och planera för lämpliga motåtgärder

Behörighet

Nedan ser du vilken behörighet som krävs för att läsa kursen. Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Om du har frågor om anmälan eller behörighet är du välkommen att kontakta MDU genom att mejla till lifelonglearning@mdu.se

Särskild behörighet

120 hp varav 60 hp i datavetenskap eller relaterade ämnen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Svenska B/Svenska 3.

Urval

Antal högskolepoäng

Ansökan till kursen

Ansök på antagning.se

Sidan senast granskad den 29 maj 2024