Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Ta emot student på VFU och LIA

I flera utbildningar på Campus Västervik ingår perioder av VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) eller LIA (Lärande i arbete). VFU och LIA är viktigt både för den studerande och för verksamheten. Det är under dessa perioder den studerande får en djupare inblick i arbetslivet, en chans att förena teori och praktik och möjlighet att utveckla kunskaper inom sitt framtida yrke. Verksamheten har en nyckelroll. Framför allt genom att handleda den studerande under lärandeprocessen som sker på arbetsplatsen. Handledningen kan bidra till att den studerande får en fördjupad förståelse för yrkets olika sidor. För verksamheten finns många fördelar med att ta emot studerande på VFU/LIA, bland annat:

  • Möjligheten att lära känna en framtida medarbetare
  • Möjligheten att utveckla den studerandes kunskaper utifrån verksamhetens perspektiv
  • Möjligheten att ta del av den studerandes aktuella kunskaper från utbildningen

Så kan vi samverka

Vi på Campus Västervik vill ha en tät dialog kring VFU och LIA med din verksamhet. Bland annat för att ni ska veta när VFU- och LIA-perioderna äger rum och kan vara förberedda på att ta emot studerande. Vi ansvarar för samordningen för VFU- och LIA-platser inom flera av våra utbildningsprogram:

  • Förskollärar- och grundlärarprogrammen
  • Socionomprogrammet
  • Socialpsykiatrisk vård
  • Systemutveckling – IT och samhälle
  • Specialistsjuksköterskeprogrammen
  • Redovisningsekonom

Inför perioderna tar en koordinator hos oss kontakt med verksamheter kring att ta emot studerande. Linnéuniversitetet har ansvar för VFU-koordinering för Sjuksköterskeprogrammet. Vill din verksamhet ta emot studerande eller har frågor om VFU och LIA?  Kontakta oss!

Så kan vi tillsammans bidra till kompetensförsörjningen i Västerviks kommun

Sidan senast granskad den 2 maj 2024