Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Ny studie visar vad som påverkar ungdomars intresse för högre studier

2024-05-29

En ny studie från Campus Västervik och Linnéuniversitetet belyser olika faktorer som påverkar vilket intresse ungdomar på landsbygden har för högre studier. Bland annat har vänner och familj ett inflytande men även avståndet till lärosäten påverkar.

Studien har genomförts av Klara Björkum, forsknings- och utvecklingskoordinator på Campus Västervik och Goran Basic, docent i sociologi vid Linnéuniversitetet. De har nyligen fått en vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Cogent Education, där de beskriver sin studie och sina resultat. Syftet med studien har varit att öka kunskapen om vad som påverkar landsbygdsungdomars intresse för högre studier. Den visar bland annat att det geografiska avståndet till ett lärosäte är en faktor som kan påverka beslutet att studera.

Det här är särskilt intressant för landsbygdskommuner. Till exempel kommunerna i norra Kalmar län, som både har långa avstånd till högskolor och universitet och en lägre andel högre utbildade invånare än i större städer, säger Klara Björkum. 

Studien visar också att de intervjuade landsbygdsungdomarnas intresse för högre studier påverkas av vännernas och familjens intresse och erfarenheter. När det geografiska avståndet är långt, kan de närståendes uppmuntran till att studera bli än viktigare. 

Underlag för beslutsfattare

Klara Björkum tror att resultaten kan bidra med viktig kunskap till beslutsfattare som vill underlätta för ungdomar att upptäcka vägar fram till och genom högre utbildning. Till exempel genom att utforma mer skräddarsydda och stödjande insatser för framtida studenter.

Jag hoppas att studiens resultat kan hjälpa till i hur man ser på tillgång till högre utbildning. Det finns stora fördelar med att ha utlokaliserad högre utbildning i hela landet. Särskilt med tanke på att kunna få människor utan akademisk utbildningsbakgrund i familjen, och som bor i landsbygdskommuner långt från högskolor och universitet, att kunna ta del av högre utbildning, säger hon.

Läs artikeln “Future students’ stories about higher education: an ethnomethodologically inspired analysis of described interests”

Sidan senast granskad den 29 maj 2024