Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Så arbetar vi med kvalitet

Vi arbetar efter 14 kvalitetskriterier, fördelade inom tre kvalitetsområden:

  • Kvalitetsarbete i styrning och organisation – hur väl styrning och organisation kring kvalitetsarbete fungerar
  • Kvalitetsarbete kring förutsättningar för utbildning och forskning – hur väl verksamheten har förutsättningar att främja hög kvalitet i utbildning och forskning
  • Kvalitetsarbete kring hållbarhet – hur väl verksamheten sätter studenten och samverkanspartnern i centrum för genomförande och resultat av utbildning och forskning
Sidan senast granskad den 2 maj 2024