Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Viktig konferens om livslångt lärande

2018-05-23

Högutbildad kompetens behövs i hela landet. Många orter och regioner står inför omfattande utmaningar när det gäller den långsiktiga kompetensförsörjningen. För Campus Västervik handlar Nya Vägar om att hitta lösningar för att kunna hantera nutida och framtida utmaningar när det kommer till kompetensförsörjning och kunskapsutveckling i kommuner som saknar geografisk närhet till universitet och högskolor.

Det handlar om frågor som arbetsmarknadens behov av kompetent arbetskraft, individers möjlighet till kunskapsutveckling och högre utbildning men även möjlighet till att genom högre utbildning kunna skapa ett lärande arbetsliv med hjälp av kunskapsdriven innovation.

Sverige har idag 197 landsortskommuner som, med ett undantag, saknar högskola eller universitet. Unga människor flyttar till större städer och till högskole- och universitetsorter för att utbilda sig och få återvänder. Återflyttning till hemkommunen direkt efter avslutar utbildning är låg.

Campus Västervik arbetar för och söker efter nya former för samverkan för att kunna skapa nya vägar för livslångt lärande i hela landet.

En viktig del i arbetet är konferensen Nya Vägar till livslångt lärande i hela landet som anordnades den 16-17 maj i Västervik. Det blev två lyckade dagar fyllda av diskussion, inspiration och kunskapsutbyte. Stort tack till alla medverkande och deltagare!

Konferensen arrangerades av Campus Västervik tillsammans med Högskolan Väst, Linnéuniversitetet, Regionförbundet i Kalmar län och TCO.

Nedan kan ni läsa några av de reflektioner som gjorts i samband med konferensen.

Cecilia Bjursell, centrumledare på Encell, Jönköping University

Eva Nordmark, TCO:s ordförande

Genomslag för konferens om livslångt lärande”, Högskolan Väst

Sidan senast granskad den 23 maj 2018