Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Samverkan Skola-Näringsliv

2016-09-12

För andra året anordnar Campus Västervik en inspirationsdag för högstadie- och gymnasieelever, i samverkan med skola och näringsliv. 

Syftet med dagen är att eleverna ska få kunskap om lokala företag och verksamheter för att koppla det samman med kunskaper från skolan. Det ökar elevernas förståelse för hur de kan få användning av det som de lär sig i skolan och även vilka andra förmågor utöver ämneskunskaper som är viktiga i arbetslivet. I kontakten med näringslivet får ungdomarna också en möjlighet att marknadsföra sig själva. Mötet med företagare kan också stimulera till eget företagande. 

Dagen avslutas med en inspirationsföreläsning av den artisten Petter, välkomna att göra oss sällskap i stora aulan på gymnasiet onsdag den 28/9 klockan 17:00 till Petter - så blev jag artist.

För mer information se inbjudan till föreläsning:

Inbjudan Petter 28 september (pdf 133 kB)

Sidan senast granskad den 12 september 2016