Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Medarbetare med koppling till orten en styrka i kommunalt hållbarhetsarbete

2023-03-30

Många kommunala verksamheter har i uppdrag att arbeta med hållbar utveckling. En ny rapport från Campus Västervik visar vilka möjligheter och hinder som kan uppstå i hållbarhetsarbetet och ger exempel på hur medarbetare kan bidra.

Rapporten är skriven av Caroline Ärleskog, forskarstuderande på Campus Västervik. Hennes studie tar fasta på möjligheter och hinder för fastighetsskötare i ett kommunalt bostadsbolag att ta initiativ och komma på nya lösningar i arbetet med ekologiskt- och socialt hållbarhetsarbete. Studien visar bland annat att platsen där arbetet sker spelar en central roll.

– Jag har undersökt vad medarbetarna kan stöta på, både sådant som hindrar och främjar hållbarhetsarbetet. Bland annat har jag sett att platsen, orten eller området de arbetar i påverkar deras möjligheter att bidra, säger Caroline Ärleskog.

Ett resultat är att medarbetare som har en positiv och personlig koppling till platsen där de arbetar, till exempel att de bor där eller vuxit upp där, gynnar hållbarhetsarbetet. Det medför ofta att de också bryr sig och känner ett ansvar för hållbarhetsfrågor, vilket kan främja initiativ och nya idéer på ett sätt som påverkar hållbarhetsarbetet positivt.

Frågor att utgå från

I sin rapport rekommenderar Caroline Ärleskog kommunala verksamheter i landsbygdskommuner att diskutera och reflektera kring ett antal frågor. Frågorna är kopplade till platsens inverkan på hållbarhetsarbete och rör bland annat trygghet, gemenskap och vikten av inflytande.

– Att diskutera och reflektera kring de här frågorna kan bidra till att verksamheten ser hur den kan skapa förutsättningar för hållbarhet på platsen, säger Caroline Ärleskog.

Rapporten, som heter ”Vi måste ju göra något – en rapport om ekologiskt- och socialt hållbarhetsarbete på landsbygden”, riktas i första hand till kommuner och kommunala verksamheter, som förväntas att bidra till hållbar utveckling. Den kan även läsas av andra som är intresserade av hållbar utveckling, innovation och landsbygd.

Sidan senast granskad den 30 mars 2023