Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Bild på fem av de som medverkar på kompetensförsörjningsdagen 2024.

Kompetensförsörjningsdagen i norra Kalmar län

Den 23 oktober 2024 är det återigen dags för Kompetensförsörjningsdagen i norra Kalmar län på Gränsö slott. En dag för påfyllnad, nätverk och inspiration inom kompetensförsörjningsområdet.

Tid, plats, datum och pris

  • Klockan 08.30–16:15
  • Datum: 23 oktober 2024
  • Plats: Gränsö Slott
  • Pris: 650 kronor (exklusive moms)

Program

(observera att programmet är under utveckling och kan komma att ändras)

  • 8.30 Frukostmingel
  • 9.00 Program förmiddagspass; Kompetensförsörjning för innovation och entreprenörskap på Sveriges landsbygder, Jönköpings university, samt De nya generationerna, hur ser det på sitt framtida arbetsliv? Ungdomsbarometern.
  • 12.00 Lunch i slottet
  • 13.00 Program eftermiddagspass. Samverkan skola – arbetsliv för stärkt kompetensförsörjning, Varbergs kommun, samt Framtidens kompetensförsörjning, Kairos Future.
  • 16.15 Avslutning av dagen

Mer information om programpunkterna

Kompetensförsörjning för innovation och entreprenörskap på Sveriges landsbygder
Lina Bjerke, doktor i nationalekonomi forskar inom frågor som rör regional utveckling, dynamiken mellan stad och landsbygd och utmaningar och möjligheter som följer med detta. Lina är forskningsledare för projektet ”Kompetensförsörjning för innovation och entreprenörskap på Sveriges landsbygder”. Ett forskningsprojekt som just nu bedrivs i samverkan mellan Internationella handelshögskolan i Jönköping och Campus Västervik. I forskningsprojekt studeras hur skiften som globalisering och automatisering har påverkat landsbygdernas kompetensbehov och kompetenstillgång. Vilka effekter det har på efterfrågan på arbetskraft och hur man kan lösa utmaningar relaterat till detta. 

De nya generationerna, hur ser det på sitt framtida arbetsliv? Ungdomsbarometern
Vad är ett bra arbetsklimat och arbetsplats, vad ett attraktivt yrke och en attraktiv arbetsgivare? Vilka branscher lockar mest och vilka värderingar är viktiga? Vi får hjälp att förstå de unga som är färska på arbetsmarknaden. Hur attraherar och behåller vi dem, i vårt företag och på vår ort?  UB är Sveriges största och bredaste ungdomsstudie (enkätstudie) som har gjorts sedan 90-talet. Vi får en viktig och relevant fördjupning de unga generationernas syn på sitt framtida arbetsliv.

Samverkan skola – arbetsliv för stärkt kompetensförsörjning
Hur kan näringslivet och skolan kroka arm för att jobba närmare våra riktigt unga och ge dem de bästa förutsättningarna för valkompetens och motivation till lärande? Och samtidigt stärka den lokala kompetensförsörjning, långsiktigt och hållbart, i ett nära samarbete mellan skolan och näringslivet?
Varbergs kommun och näringsliv presenterar sin framgångsrika modell för samverkan, som fått stor spridning i landet och inte minst i vårt län.

Framtidens kompetensförsörjning, Kairos Future
Under våren 2024 så tar Kairos Future fram en ny framtidsstudie om framtidens kompetensförsörjning. Studien utforska bland annat följande frågor; Vilka är framtidens kompetenser? Hur attraherar man som arbetsgivare rätt kompetenser? Finns det samsyn om ett arbetslivskontrakt?. Utifrån omvärldsanalys, research av aktuell forskning och media, samt en omfattande enkätundersökning till svenskarnas så besvaras frågeställningarna ur ett framtidsperspektiv.

Västerviks kommuns- och region Kalmar läns logotyper

Sidan senast granskad den 3 april 2024