Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

FoU gör följeforskning i projekt om medborgarbudget

2022-04-19

Under 2022 ska ett pilotprojekt inom Västerviks kommun undersöka om och i så fall hur metoden Medborgarbudget ska bli en del av kommunens arbete med att utveckla lokalsamhällen. Till sin hjälp har projektet följeforskare från Campus Västervik FoU.

Medborgarbudget är ett samlingsnamn för olika sätt att göra invånare delaktiga i beslut om hur kommunens resurser ska användas. Metoden kräver någon form av medbestämmande från invånare. Pilotprojektet om medborgarbudget ska ge inspel till kommunen kring hur invånare prioriterar men ger också invånare kunskaper om kommunens arbete med samhällsutveckling. En viktig del i arbetet blir att låta följeforskare följa och bidra till kunskapsutvecklingen.

- Vår roll som följeforskare är bland annat att bidra med olika perspektiv kring hur medborgarbudget kan fungera på bästa sätt. Genom att finnas med hela vägen, tillföra tidigare forskning på området och samtidigt fånga upp lokala erfarenheter och kunskaper hoppas vi kunna ge reflektioner och råd som blir till nytta för projektets arbete, säger Klara Björkum och Michaela Ericsson på Campus Västervik FoU.

Kommunens enhet för samhällsbyggnad kommer under 2022 att driva pilotprojektet i bygderna Ukna, Edsbruk och Helgenäs. Under våren genomför projektet informations- och dialogmöten i varje aktuellt område.

- Sedan ges möjlighet för alla som bor och verkar i området att lämna in förslag. De förslag som kommer in bearbetas av oss i dialog med den som lämnat in det, och för förslagen som uppfyller kriterierna kommer det att ske en omröstning. Sedan ska vinnande förslag genomföras, säger Malin Ohlsson projektledare och landsbygdsutvecklare i Västerviks kommun.

Läs mer om projektet och om Medborgarbudget:
Medborgarbudget testas i pilotprojekt

Läs mer om FoU-projekt på Campus Västervik
Pågående FoU-projekt

Sidan senast granskad den 19 april 2022