Pojke som står och skruvar på en maskin.

Teknikprogrammet

Om du är intresserad av matematik och teknik, gillar både teori och praktik är Teknikprogrammet något för dig! 

Teknikprogrammet ger dig en bred utbildning inom främst teknik- och naturvetenskap. Utbildningen utvecklar dina kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Med kreativa och problemlösande arbetssätt får du möjlighet att utveckla kunskap och förståelse om hela kedjan i utveckling av teknik, det vill säga att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera och producera. 
Utbildningen betonar också teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Genom att skapa modeller och göra uträkningar i olika design- och beräkningsprogram använder du dina kunskaper praktiskt. 
Du får också möjlighet att utveckla din förmåga att använda digitala verktyg som ett redskap för teknisk utveckling. 
Tack vare vårt samarbete med Teknikcollege Östra Småland har vi möjlighet till ett nära samarbete med lokala företag och näringsliv. 
Det innebär att du som elev får tillgång till praktisk expertis direkt från företag och yrkesliv genom studiebesök, föreläsningar och organiserad praktik eller fältstudier. 

En ljushårig och en mörkhårig pojke som står och tittar och håller på med en maskin.

Sidan senast granskad den 12 oktober 2023