Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Startsida [snabbkommando alt 1] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Försäljnings- och serviceprogrammet

Elever som provar studentmössor

För dig som är ansvarskännande, initiativrik, serviceinriktad och tycker om att arbeta
tillsammans med människor på en allt mer global världsarena är Försäljnings- och
serviceprogrammet en utmärkt utbildning.
På Försäljnings- och serviceprogrammet skaff ar du dig en bred grund för ett framtida arbete inom varuhandel och på företag som sysslar med olika typer av tjänster på lokal såväl som på en internationell marknad. Du utbildas för att arbeta på företag som säljer direkt till kunder eller till andra företag. Du får här en grundläggande utbild-ning inom försäljning och service utifrån ett logistiskt, entreprenö-riellt och hållbart perspektiv.
Kärnan i utbildningen är service och kunskap om den vara eller tjänst du säljer. Ekonomi, företagande och aff ärsmässighet är viktiga begrepp på programmet.
Du lär dig om lagar som reglerar köp och försäljning, och får träna dig i att förstå ekonomiska och logistiska sammanhang på både små och stora företag. Att sälja innebär också att kunna marknadsföra och visa upp tjänster och varor – i butiksfönster, på mässor eller online på olika kanaler och plattformar.
Att agera serviceinriktat i mötet med kunden innebär att kunna kom-municera, lösa problem och agera ansvarsfullt. Det måste kopplas till den arbetsuppgift som ska utföras likaväl som att planera, analysera och utföra arbetsuppgifterna.

 

Västerviks Gymnasium erbjuder inriktning:

  • Försäljning och service

Läs mer om Försäljnings- och serviceprogrammet genom att ladda ner VGYs katalog för 2022-2023, du hittar den under "Relaterad information" längst upp till höger på sidan.

Sidan senast granskad den 25 november 2022
Innehållsansvarig: Charlotte Aspeteg