Flerspråkiga elever

Du som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning om du använder språket dagligen i hemmet och har goda kunskaper i språket (Skollagen 15 kap. 19§). Undervisning i minoritetsspråken ska erbjudas även om språket inte är ditt dagliga umgängesspråk. Detsamma gäller om du är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska.

Minoritetsspråken är: tornedalsfinska, finska, samiska, romani och jiddisch.

Du har rätt till modersmål i sju läsår, undantag finns (Gymnasieförordningen 4 kap.15-20§).

Vad är kommunens skyldighet?

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om minst fem elever i kommunen (undantaget minoritetsspråken) önskar undervisning i språket och om lämplig lärare finns att tillgå. För minoritetsspråken krävs endast en sökande.

Även om önskat modersmål i dagsläge inte finns är det viktigt att eleven lämnar in en ansökan för att påvisa sitt intresse/behov.

Här kan du läsa mer på Bibliotekets sida, "läs på många språk".

Sidan senast granskad den 29 januari 2024