Dator och penna och miniräknare.

Studiestöd, inackordering, färdbevis

Kontaktperson inackorderingstillägg

Charlotte Aspeteg
Tfn 010-355 42 75
Västerviks Gymnasium
Östersjövägen 6, 593 32 VÄSTERVIK
charlotte.aspeteg@vastervik.se

Kontaktperson reseersättning

Carina Ekberg
Tfn 010-355 43 00
Västerviks Gymnasium 
Östersjövägen 6, 593 32 VÄSTERVIK

carina.ekberg@vastervik.se

Sidan senast granskad den 12 oktober 2023