Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Studiestöd, inackordering, färdbevis

Antagningssekreterare

Antagningssekreterare

Charlotte Aspeteg
Tfn 0490-25 42 75
charlotte.aspeteg@vastervik.se
Västerviks Gymnasium
Östersjövägen 6, 593 32 VÄSTERVIK

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du kan få studiehjälp från och med kvartalet efter det att du fyllt 16 år och längst till och med vårterminen det år du fyller 20.

Studiehjälp består av:

  • studiebidrag
  • extra tillägg
  • inackorderingstillägg

Du kan bara få studiehjälp för heltidsstudier. Heltidsstudier innebär att du använder hela sin arbetstid till studier och kontinuerligt deltar i den undervisning som ges. Studiehjälpen får du även när du är sjuk. Bedömningen av heltidsstudier görs utifrån din arbetsinsats och inte utifrån utbildningens omfattning i gymnasiepoäng eller liknande.

Studiebidraget är 1250 kr/mån och det beviljas utan ansökan.

Extra tillägg

Det är CSN som prövar om du har rätt till extra tillägg. Extra tillägg är ett bidrag som prövas mot dina och dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Beloppet varierar och beräknas utifrån ett s.k. ekonomiskt underlag. För att vara berättigad till tillägget måste familjens ekonomiska underlag, före skatt, vara under 125 000 kronor

Studiemedel

Om du från och med höstterminen det år du fyller 20 läser på en gymnasieskola, ska du ansöka om studiemedel. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel.

För mer information kan du besöka CSN:s hemsida.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett bidrag till kostnaden för boende, om du på grund av lång och besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten, kan beviljas till och med vårterminen det är du fyller 20 år.

Tillägget är för 2021, 1580 kronor/månad och utbetalas för september  till och med maj, 9 månader per läsår.

Kriterier för att få inackorderingstillägg beviljat:

Reseavståndet mellan hemorten och skolan skall överstiga 45 km. Reseavståndet beräknas på enkel resa samt den närmaste vägsträckan, ej busslinje.

Besvärlig resväg: avståndet mellan hemorten och skolan är mindre än 45 km, men den totala restiden överstiger tre timmar per dag.

Ansökan sker på särskild blankett, finns att hämta på gymnasiets hemsida eller kan rekvireras från gymnasiet. Ansökan skickas till adressen nedan.

För studier utomlands, vid Folkhögskola, vid fristående skolor och riksinternat, ska du söka inackorderingstillägg hos CSN. OBS! Vid mottagande i andrahand har man inte rätt till inackorderingstillägg, endast rätt till dagliga resor.

Färdbevis

Reseersättning utgår till elev vars dagliga färdväg mellan bostaden och skolan/praktikplatsen överstiger 6 km enligt de gränslinjer som fastställts för varje skola. Detta bidrag till kostnaden för resor kan beviljas  till och med vårterminen det är du fyller 20 år.

Ansökan sker på särskild blankett, finns att hämta på gymnasiets hemsida under rubriken blanketter eller rekvireras från gymnasiet. Ansökan skickas till adressen nedan.

Kontaktperson inackorderingstillägg

Charlotte Aspeteg
Tfn 0490-25 42 75
charlotte.aspeteg@vastervik.se
Västerviks Gymnasium
Östersjövägen 6, 593 32 VÄSTERVIK
http://www.gymnasiet.vastervik.se

Kontaktperson färdbevis

Carina Ekberg
Tfn 0490-25 43 00
carina.ekberg@vastervik.se

Adress: Västerviks Gymnasium
Östersjövägen 6, 593 32 VÄSTERVIK
http://www.gymnasiet.vastervik.se

Sidan senast granskad den 20 april 2022
Innehållsansvarig: Charlotte Aspeteg

Antagningssekreterare

Antagningssekreterare

Charlotte Aspeteg
Tfn 0490-25 42 75
charlotte.aspeteg@vastervik.se
Västerviks Gymnasium
Östersjövägen 6, 593 32 VÄSTERVIK

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun