Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Introduktionsprogrammen

Rektorsområde 4

Rektor

Mirja Westerlund
0490-25 43 05
mirja.westerlund@vastervik.se

Programansvarig

Introduktionsprogrammet

Fredrick Åhlin
0490-25 42 88
fredrick.ahlin@vastervik.se

Studie- och yrkesvägledare

Hans Söderberg
0490-25 42 91
hans.soderberg@vastervik.se

Skolledarassistent

Eva Rydström
0490-25 43 34
eva.rydstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Elev på IM-programmet.

Saknar du ett eller flera ämnen för att komma in på ett yrkes- eller högskoleförberedande program? Behöver du prova på olika yrkesområden? Introduktionsprogrammen (IM) ger dig möjligheter!

På Västerviks Gymnasium finns Introduktionsprogram med fyra inriktningar. Dessa är inte sökbara utan skolan gör en bedömning, efter samtal med dig, vilket program som passar bäst. Du läser heltidsstudier efter en individuell studieplan, som skall ge dig ökad kunskap, personlig utveckling, stimulera till fortsatta studier eller att komma ut på arbetsmarknaden.

Preparandutbildningen syftar till att du inom ett år ska bli behörig till ett nationellt program.

Språkintroduktion är till för dig som är ny i Sverige och behöver utveckla det svenska språket. Du ska så snart som möjligt kunna fortsätta till ett nationellt program eller annan utbildning.

Yrkesintroduktion innehåller framför allt yrkesutbildning för dig som är obehörig till ett yrkesprogram. Efteråt ska du kunna fortsätta på ett yrkesprogram eller gå ut i arbetslivet.

Individuellt alternativ ska hjälpa dig vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller till arbete.

 

Sidan senast granskad den 18 september 2018
Innehållsansvarig: Jenny Gustavsson

Rektorsområde 4

Rektor

Mirja Westerlund
0490-25 43 05
mirja.westerlund@vastervik.se

Programansvarig

Introduktionsprogrammet

Fredrick Åhlin
0490-25 42 88
fredrick.ahlin@vastervik.se

Studie- och yrkesvägledare

Hans Söderberg
0490-25 42 91
hans.soderberg@vastervik.se

Skolledarassistent

Eva Rydström
0490-25 43 34
eva.rydstrom@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun