Pojke som står och bläddrar i en bok bland elevskåp.

Introduktionsprogrammen

Saknar du ett eller flera ämnen för att komma in på ett yrkes- eller högskoleförberedande program? Behöver du prova på olika yrkesområden? Introduktionsprogrammen (IM) ger dig möjligheter!

På Västerviks Gymnasium finns Introduktionsprogram med fyra inriktningar. Dessa är inte sökbara utan skolan gör en bedömning, efter samtal med dig, vilket program som passar bäst. Du läser heltidsstudier efter en individuell studieplan, som skall ge dig ökad kunskap, personlig utveckling, stimulera till fortsatta studier eller att komma ut på arbetsmarknaden.

- Programinriktat val - IMV
- Språkintroduktion - IMS
- Yrkesintroduktion - IMY
- Individuellt alternativ - IMA

Sidan senast granskad den 12 oktober 2023