Individuellt val

Texten nedan gäller det individuella valet som görs inför läsåret 2024/2025.

Vad är det individuella valet?

För att få ett fullständigt gymnasieprogram ska du läsa 200 poäng som du väljer själv, det så kallade individuella valet. Förslagsvis väljer du att läsa 100 poäng i årskurs 2 och 100 poäng i årskurs 3. Fundera över vilka kurser du är intresserad av, kan tänkas behöva när du ska ut i arbetslivet eller söka vidare.

Vill du ha vägledning i ditt val eller läsa mer än 200 poäng (utökat program) så boka samtal med din studie- och yrkesvägledare!

Studie- och yrkesvägledare

FS, NA, TE22                              Amanda Lundberg      010-355 43 15, 073-026 20 93  

EK, RL, SA                                  Johanna Ljungquist    010-355 42 77, 070-356 39 60  

BA, EE, HV, IN, TE23, VO           Maria Moreau              010-355 43 43, 076-808 89 49

Hur gör jag valet?

Valet gör du i IST Administration mellan 23 oktober och den 1 december 2023. För sent inkommen ansökan innebär att du antas i mån av lediga platser. Kursen du fått kommer finnas i ditt schema på Webuntis.

Tänk på att

Kursen utan platsgaranti kanske inte startar på grund av för få deltagare eller annat skäl.
Kurser med platsgaranti: Garantin gäller kursen – ej valt spår. Platsgaranti gäller ej för sent inkommen ansökan.
Kurser kan i undantagsfall förläggas efter skoltid på grund av schematekniska skäl.

Vilka kurser kan jag välja?

Klicka på rubriken ovan för att se alla kurserna som erbjuds vid Västerviks gymnasium läsåret 24/25. Tänk på att somliga kurser ingår i studieplanen för vissa program. Därför kanske inte alla kurser är valbara för just dig.

Beskrivning av kursernas innehåll

Klicka på rubriken ovan för att läsa en kortfattad beskrivning om innehåller i kurserna. Har du frågor om kursen kan du ställa dem till kontaktpersonen som är angiven vid varje kurs. 

Vilken ordning ska kurserna läsas?

En del kurser kräver att du har läst ett eller flera steg i ämnet tidigare. Klicka på rubriken ovan för mer information.

För dig som läser i annan takt eller behöver läsa om kurs

Information om kurser som läses om

Särskilda förkunskaper/villkor till yrkeshögskola

Kan vara olika kurser beroende på utbildningens inriktning. Läs gärna mer på www.yrkeshogskolan.se 

Grundläggande behörighet till högskola/universitet

Kurserna Engelska 6, Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 och Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 kallas för grundläggande behörighet. Tillsammans med en gymnasieexamen och att du har godkänt i dessa tre kurser har du grundläggande behörighet till högskola/universitet. Alla treåriga gymnasieprogram ger grundläggande behörighet. På yrkesprogrammen kan man välja bort dessa tre kurser (undantag på Försäljnings- och serviceprogrammet där Engelska 6 ingår och Vård- och omsorgsprogrammet där svenska/svenska som andraspråk 2 ingår)

Särskild behörighet till högskola/universitet

Du som vill läsa kurser för särskild behörighet till högskola/universitet kan välja bland de kurser som finns på det individuella valet. Mer information hittar du på www.antagning.se eller www.uhr.se.

Meritpoäng

Du kan få extra poäng, så kallade meritpoäng, om du läser vissa kurser och får minst E i betyg och kursen inte krävs för behörighet.
Dessa kurser är:
Engelska 7/ Engelska 7 med Cambridgediplom                                 1,0 meritpoäng
Maximal meritpoäng i engelska är 1,0

Moderna språk 3                                                                                  0,5 meritpoäng
Moderna språk 4                                                                                  1,0 meritpoäng
Moderna språk 5                                                                                  0,5 meritpoäng
Maximal meritpoäng i moderna språk är 1,5 p
 
Matematik
Meritpoäng i matematik är beroende på vilken utbildning du söker på högskolan/universitetet.
Maximal meritpoäng i matematik är 1,5 p

Sammanlagt kan du erhålla max 2,5 meritpoäng av ovanstående kurser. För mer info läs på www.antagning.se

Sidan senast granskad den 3 maj 2024