Hoppa till innehåll

Tidplan

Tidplan för gymnasieantagningen 2023

 

DECEMBER

2022-12-07 Dexter öppnar för gymnasieval.

FEBRUARI

2023-02-15 Sista ansökningsdag till gymnasieskolan.

APRIL

2023-04-06 Preliminär antagning avslutad, resultatet visas i Dexter.

2023-04-06 Möjlighet till om- och nyval för sökande efter fördjupad SYV insats.

MAJ

2023-05-09 Sista dag för om-/nyval.

JUNI

2023-06-15 Vårterminsbetyg för årskurs 9 antagningskansliet tillhanda. 

JULI

2023-06-30 Slutlig antagning avslutad. Antagningsbesked visas  i Dexter.

2023-07-28 Sista dag för svarsbesked till antagningskansliet. Sista dag för registrering av betygskomplettering.

AUGUSTI

Reservantagning pågår 2 veckor efter skolstart.

Sidan senast granskad den 22 maj 2023