Knappnålar vid en kalender för att markera viktiga datum.

Tidplan

Tidplan för gymnasieantagningen 2024

DECEMBER

2023-12-11 Dexter öppnar för gymnasieval.

FEBRUARI

2024-02-15 Sista ansökningsdag till gymnasieskolan.

APRIL

2024-04-05 Preliminär antagning avslutad, resultatet visas i Dexter.

2024-04-05 Möjlighet till om- och nyval för sökande efter fördjupad SYV insats.

MAJ

2024-05-08 Sista dag för om-/nyval.

JUNI

2024-06-14 Vårterminsbetyg för årskurs 9 antagningskansliet tillhanda. 

JULI

2024-07-01 Slutlig antagning avslutad. Antagningsbesked visas  i Dexter.

2024-07-26 Sista dag för svarsbesked till antagningskansliet. Sista dag för registrering av betygskomplettering.

AUGUSTI

Reservantagning pågår 2 veckor efter skolstart.

Sidan senast granskad den 12 oktober 2023