Försäkringar

Västerviks kommun har avtal med Svedea gällande olycksfallsförsäkring.

Försäkringen gäller för elever, barn och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

För elever som går ut grund- eller gymnasieskola gäller försäkringen till och med 1 september det år eleven går ut skolan.

Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, d v s ett utifrån kommande våld mot kroppen. 

I försäkringsbeskedet kan du läsa om vad som ingår i olycksfallsförsäkringen.

Skadeanmälning sker via skadeformuläret på Svedeas hemsida, www.svedea.se/gruppforsakringar/kommunolycksfall.


Skadeavdelningen är öppen vardagar 8 -17 (vid akuta skador övrig tid når du skadejour på samma nummer).

Telefonnummer: 0771-160 199
Mejl: skadorforetag@svedea.se

Postadress:
Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM


Vid skada

  • Anmäl skadan till svedea, via telefon eller e-post.
  • Spara alla kvitton.
  • Kontakta svedea vid behov av taxiresor till och från skolan. Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare.

 

Sidan senast granskad den 12 oktober 2023