Alternativa verktyg

Det finns mer än böcker på Gymnasiebiblioteket. Behöver du lyssna på böcker och läromedel istället för att läsa dem? 

Vill du få en text inscannad i din dator och uppläst med hjälp av talsyntes?

Som elev på Västerviks gymnasium har du möjligheten.

Biblioteket lånar ut Mp3-spelare, Daisyspelare för talböcker på skiva, och hörlurar. 

 Petter hörlurar

Talböcker och talsyntesprogram

 

 

Inläsningstjänst - ILT

 

Inläsningstjänst. Här kan alla elever hitta inlästa läromedel. Prata med bibliotekspersonalen eller din lärare så lägger de till böcker på ditt konto.

 

Legimus

 

Legimus är ett verktyg för den som har läsnedsättning. Där finns inlästa böcker. Om du har rätt till Legimus kan bibliotekspersonalen registrera ett konto till dig. Legimus finns som app för Android och iOS.

 

Claro Read och Claro Lingo. Talsyntesprogram som finns på din dator. Används för att få text uppläst på datorn. Välj bland olika röster. Claro Lingo har även en översättningsfunktion.

 

Strömmande film

 

Personal och elever på Västerviks Gymnasium kan registrera sig på AV-Media, där man kan ladda ner strömmande filmer helt gratis. Här finns både spelfilm och dokumentärer. 

 AV-Media Kalmar län  

 

Du kan även låna och streama film gratis med Cineasterna. Du loggar in med ditt bibliotekskonto och väljer "Västerviks Bibliotek".

Cineasterna finns som app för Android och iOS 

Sidan senast granskad den 7 december 2022