Tjej vid maskin.

Industritekniska programmet

I en tid då automatiserad tillverkning, robotteknik och modern teknisk utrustning kräver utbildade medarbetare är det Industritekniska programmet yrkesutbildningen för dig som vill ta det första steget mot ett spännande arbetsliv inom modern industri. 
Du kommer att möta engagerade lärare i en trivsam miljö där du kommer att få vara en del av många intressanta projekt och uppgifter, från idé och design till färdigställande. 

Vi erbjuder tre olika inriktningar; Driftsäkerhet och underhåll, Svetsteknik och Produkt- och maskinteknik, där den första tiden i utbildningen är gemensam så att du får lära dig de olika inriktningarna och få en bred industriteknisk grund. 
Du väljer sedan ditt fördjupningsområde och kan utbilda dig till exempel CNC-operatör, programmerare, maskinoperatör, underhållsmekaniker, svetsare, robotsvetsoperatör mm. Efter dina tre år är målet att man ska ta examen och bli anställningsbar samt med möjlighet att bli högskoleförberedd för tekniskt inriktade högskole- eller yrkeshögskoleutbildningar. Du kan exempelvis utbilda sig vidare till svetstekniker/ingenjör, drifttekniker, automationstekniker, konstruktör mm. 
Det Industritekniska programmet är till för dig som gillar att blanda praktiskt och teoretiskt arbete med mycket problemlösning, följa ritningsunderlag och konstruera, laga, reparera och underhålla maskiner och utrustning, styra och programmera robotar och och datorstyrd utrustning, rita, designa och produktutveckla samt mycket mera.

Maskin och glöd.

Sidan senast granskad den 4 juni 2024