Källkritik och upphovsrätt

Källkritik

 

Det är viktigt att granska all information noga, speciellt när du skriver ett arbete i skolan! Här finns tips på vad du ska tänka på:

Internetkunskap - Massor med artiklar om hur du ska tänka källkritiskt.

Källkritik när du skriver Gymnasiearbetet  

Länkskafferiets källkritiktips

Du kan läsa på om de viktigaste källkritikfrågorna i menyerna till vänster, men här kommer det viktigaste:

Ämne och omfång

 

 • Finns en tydlig titel, som säger något om innehållet?
 • Finns en introduktion som talar om vad man kan hitta på sidorna?
 • Täcker det flera olika aspekter av frågan - tar det upp närliggande frågor och problem?
 • Kan man bedöma om innehållet är riktigt/sant?
 • Behöver det kompletteras med ytterligare källor?
 • Ämnet/frågan/problemet?
 • Finns en källförteckning?
 • Erbjuder den möjligheter till interaktivitet?
 • Kan du påverka innehållet eller få kontakt med författaren?

Objektivitet

Om du använder "faktasidor":

 • Verkar uppgifterna riktiga?
 • Är avsändaren trovärdig?
 • Är det en etablerad myndighet/organisation/sakkunnig person som står för uppgifterna?

Om du använder :"synpunkts/debattsidor"

 • Är syftet uttalat?
 • Utmanar resursen användaren till reflexion, diskussion, jämförelse, egen forskning och egna slutsatser?
 • Hur underbyggs personliga åsikter med fakta?
 • Undviker man att redovisa vissa fakta?
 • Är det man påstår underbyggd med tillräckligt mycket fakta, tillräcklig bredd, tillräckligt djup, eller är argumentationen "tunn"?
 • Har den som uttalar sig goda kunskaper inom området?
 • Kan man hitta fler källor som tar upp samma frågor?
 • Har du andra åsikter än den som skrivit materialet?

Finns det uppgifter som du anser är felaktiga? I så fall: Hur hittar du de riktiga uppgifterna och hur kan man bevisa att dessa uppgifter är sanna?

Aktualitet

 

 • Hur gammalt är materialet?
 • Är det överhuvudtaget är daterat?
 • Många sidor uppdateras regelbundet. Träna dig i att leta efter ett "senast uppdaterat" - datum.

Upphov / ansvar

 

 • Hur har resursen kommit till?
 • Vem skapade den?
 • Presenterar sig upphovspersonen eller organisationen?
 • Framgår det om upphovspersonen är en känd auktoritet på området?
 • Finns en e-postadress till upphovspersonen eller organisationen?

Kommersialism

 

 • Är webbplatsen kommersiell och gör reklam för en vara eller en tjänst?
 • Kan du ha nytta av sidan i ditt skolarbete?
 • På vilket sätt?
 • Tänk noga igenom syftet med ditt arbete, när du använder kommersiellt material!

 

Målgruppsanpassning

 

 • Talar man om vilka resursen riktar sig till?
 • Är svårighetsgraden är lagom för dig, är det för lätt eller för svårt att förstå innehållet?
 • Passar det verkligen för det arbete du skall göra?
Sidan senast granskad den 7 december 2022