Vanliga frågor till antagningen under sommaren

Frågor och svar

Byte av program

Önskemål om byte av program/nytt val mailas till charlotte.aspeteg@vastervik.se, ange namn, personnummer och telefonnummer. Jag hör av mig under vecka 32, när jag har gått igenom antagningssvaren och ser vart det finns platser kvar. Alla sena omval hamnar sist i reservkön, oavsett om du har högre meritvärde än de övriga i kön. Bra med mail då ser jag datum och tid när önskemål om bytet inkommit, och kan gör en turordning om det är flera som vill byta till samma program.

Avsluta studierna på annan ort – flytta hem

För att avgöra om vi kan bereda plats i åk 2 eller 3 måste vi få en studieplan på vad du har läst, maila till charlotte.aspeteg@vastervik.se.  Jag lämnar studieplanen vidare till aktuell SYV, som sedan får jämföra med programmets studieplan.

Vill du börja om på nytt program i åk 1 får du göra en ansökan, ansökningsblankett finns att skriva ut från Västerviks Gymnasiums hemsida under fliken E-tjänster och blanketter. Ansökan skickas till:

Antagningskansliet

Östersjövägen 6

593 32 Västervik

Vi hör av oss under vecka 32.

Inackorderingstillägg

Du som har haft inackordering läsåret 2023/2024 har fått brev hemskickat att du ska gå in på Västerviks gymnasiums hemsida och fylla i e-tjänsten inackordering för läsåret 24-25,.Elever som ska gå på friskola ansöker om inackorderingstillägg via CSN.

Upprop IM åk 1

Alla elever som ska börja IM åk 1 ska samlas för upprop i Duggan, ej IMV- och IMYRK-elever, då följer du programmets upproptid, se utskickat antagningsbesked. 

IMV och IMY

Eventuella IMV/IMY-platser kommer att fördelas under v 33.

 

 

 

Sidan senast granskad den 12 oktober 2023