Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Naturvetenskapsprogrammet

Rektorsområde 2

Gymnasiechef/Rektor

Jörgen Jonsson
0490-25 42 79
jorgen.jonsson@vastervik.se

Programansvarig

Vård- och omsorgsprogrammet

Kerstin Svensson
0490-25 43 51
kerstin.svensson@vastervik.se

Studie- och yrkesvägledare

Maria Moreau
0490-25 43 43
maria.moreau@vastervik.se

Skolledarassistent

Renée Granberg
0490-25 43 21
renee.granberg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Elev i labbsal

Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter har du på Naturvetenskapsprogrammet.

Naturvetenskapsprogrammet syftar till att ge en bred utbildning. Programmet innehåller naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora ur ett tvär-vetenskapligt perspektiv. Betoningen ligger på naturvetenskap och matematik. Programmet är inte bara teoretiskt utan också praktiskt. Genom laborationer och fältarbeten får du själv undersöka olika fenomen. Du lär dig att göra iakttagelser och dra slutsatser. Du kommer att jobba med olika teorier, modeller och experimentellt arbete. Utbildningen ger dig också kunskap att analysera, värdera och ta ställning utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv.

Utbildningen ger en grundläggande orientering om hur vår kunskap i de naturvetenskapliga ämnena utvecklats genom århundradena. Du kommer naturligtvis även att studera och arbeta med problem och frågeställningar som är aktuella idag. Det kan vara miljöfrågor, energifrågor och andra frågor med naturvetenskaplig anknytning, både på lokal och global nivå.
En naturvetenskaplig utbildning har du alltid nytta av oavsett inom vilket område du tänker studera eller arbeta i framtiden.

Sidan senast granskad den 10 oktober 2017
Innehållsansvarig: Jenny Gustavsson

Rektorsområde 2

Gymnasiechef/Rektor

Jörgen Jonsson
0490-25 42 79
jorgen.jonsson@vastervik.se

Programansvarig

Vård- och omsorgsprogrammet

Kerstin Svensson
0490-25 43 51
kerstin.svensson@vastervik.se

Studie- och yrkesvägledare

Maria Moreau
0490-25 43 43
maria.moreau@vastervik.se

Skolledarassistent

Renée Granberg
0490-25 43 21
renee.granberg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)