Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Navet/RC

Rektor

Andreas Billtorp
0490-25 42 24
andreas.billtorp@vastervik.se

Samordnare Navet

Fredrik Kronvall
0490-25 43 57
fredrik.kronvall@vastervik.se

Arbetsrum Studiecentralen

0490-25 43 30, 0490-25 43 57

Pedagogiskt teknikstöd

Helén Ahnfeldt
0490-25 43 31
helen.ahndeldt@vastervik.se

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

 

Studiecentralen

Västerviks Gymnasium erbjuder extra anpassningar och särskilt stöd till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, dyslexi och svårigheter i studierna.

Stödet kan ges som resurs i ordinarie klassundervisning, mindre grupp, enskild undervisning och/eller med pedagogiskt teknikstöd. Stödåtgärderna kan vara tillfälliga eller långvariga. Utifrån den pedagogiska kartläggningen och det upprättade åtgärdsprogrammet, arbetar vi för att hitta den bästa lösningen för dig.

Vi erbjuder:

- Enskilt arbete med specialpedagog, ämneslärare i svenska, engelska och matematik

- Stöd i mindre grupp och/eller i klass

- Pedagogiskt rum med studiero

- Pedagogiskt teknikstöd

- Läs- och skrivutredningar

- Stöd åt lärare

 

Navet - Stöd för dig med exempelvis autismspektrumtillstånd (AST)

På Västerviks gymnasium kan vi erbjuda dig med exempelvis AST, f d Aspergers syndrom en extra lugn och strukturerad studiemiljö. Här kan du få:

- Stöd och studier när du läser på nationellt program

- Stöd och studier när du läser på introduktionsprogrammet

 

Stöd när du läser på program

Elev som går nationellt program kan erbjudas stöd och studier. Det kan vara studier i engelska, svenska och matematik, studieplats, läxhjälp, planeringshjälp och umgänge i fikarummet.

Stöd och studier när du läser på introduktionsprogrammet (IM)

Elev som ej är behörig till gymnasieskolans nationella program kan erbjudas både stöd och studier. Studier är i ämnena svenska, matematik och engelska. Stöd kan vara studieplats, läxhjälp, planeringshjälp och umgänge i fikarummet.

Vi kan erbjuda:

- Undervisning i små grupper och/eller individuellt stöd t.ex. läxhjälp

- Möjlighet att träffa personal under hela skoldagen

- Hjälp med planering och studieteknik

- Lugn studieplats

- Tillgång till lokaler på raster

- Rastaktiviteter

- Gemensam fika på förmiddagarna

 

 

Sidan senast granskad den 20 november 2019
Innehållsansvarig: Jenny Gustavsson

Navet/RC

Rektor

Andreas Billtorp
0490-25 42 24
andreas.billtorp@vastervik.se

Samordnare Navet

Fredrik Kronvall
0490-25 43 57
fredrik.kronvall@vastervik.se

Arbetsrum Studiecentralen

0490-25 43 30, 0490-25 43 57

Pedagogiskt teknikstöd

Helén Ahnfeldt
0490-25 43 31
helen.ahndeldt@vastervik.se

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun