Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Behov av extra stöd?

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, ES, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

Saluhallen

Hamngatan 31
593 33 Västervik
Tfn 0490-25 42 28
I saluhallen hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

 

Studiesupport

Västerviks Gymnasium erbjuder läxhjälp till alla intresserade elever, samt extra anpassningar och stöd till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dyslexi.

Stödet kan ges som resurs i ordinarie klassundervisning, mindre grupp, enskild undervisning och/eller med pedagogiskt teknikstöd. Stödåtgärderna kan vara tillfälliga eller långvariga. Utifrån den pedagogiska kartläggningen och det upprättade åtgärdsprogrammet, arbetar vi för att hitta den bästa lösningen för dig.

Vi erbjuder:

- Enskilt arbete med specialpedagog, ämneslärare i svenska, engelska och matematik

- Stöd i mindre grupp och/eller i klass

- Hjälp med läxor, strategier, struktur och studieteknik

- Pedagogiskt rum med studiero

- Pedagogiskt teknikstöd

- Läs- och skrivutredningar

- Stöd åt lärare

 

Stöd för dig med exempelvis autismspektrumtillstånd (AST)

 

På Västerviks gymnasium kan vi erbjuda dig med exempelvis AST, f d Aspergers syndrom en extra lugn och strukturerad studiemiljö. Här kan du få:

- Stöd och studier när du läser på nationellt program

- Stöd och studier när du läser på introduktionsprogrammet

 

Stöd när du läser på program

Elev som går nationellt program kan erbjudas stöd och studier. Det kan vara studier i engelska, svenska och matematik, studieplats, läxhjälp, planeringshjälp och umgänge i fikarummet.

Stöd och studier när du läser på introduktionsprogrammet (IM)

Elev som ej är behörig till gymnasieskolans nationella program kan erbjudas både stöd och studier. Studier är i ämnena svenska, matematik och engelska. Stöd kan vara studieplats, läxhjälp, planeringshjälp och umgänge i fikarummet.

Vi kan erbjuda:

- Undervisning i små grupper och/eller individuellt stöd t.ex. läxhjälp

- Möjlighet att träffa personal under hela skoldagen

- Hjälp med planering

- Lugn studieplats

- Tillgång till lokaler på raster

- Rastaktiviteter

- Gemensam fika på förmiddagarna

- Möjlighet att äta matsäck och värma mat i mikro

 

Sidan senast granskad den 18 oktober 2016
Innehållsansvarig: Jenny Gustavsson

Kontakta oss

Västerviks Gymnasium

Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Tfn 0490-25 43 00
gymnasiet@vastervik.se

Här finns de flesta program som BA, EE, EK, ES, HA, HV finsnickeri, HV frisör, IN, IM, NA, SA och VO samt största delen av Gymnasiesärskolan. Här har större delen av lärar-, administrations- och ledningspersonalen sina arbetsplatser.

SaXcess - Frisör och Shop

- Östersjövägen 6
Bokning, Tfn: 0490-25 42 65

Saluhallen

Hamngatan 31
593 33 Västervik
Tfn 0490-25 42 28
I saluhallen hittar man RL-programmet och gymnasiesärskolans program för Hotell, restaurang och bageri.

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakt

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)