Fyra olika program från den anpassade gymnasieskolan.

Anpassad Gymnasieskola

Inom Anpassad Gymnasieskola i Västerviks kommun finns fyra olika program. Programmet för hotell, restaurang och bageri, Programmet för administration, handel och varuhantering, Programmet för fastighet, anläggning och byggnation samt Individuella programmet. Alla är utformade för de behov som eleven har.

För dig som ska sluta Anpassadskola är Anpassad Gymnasieskola ett bra alternativ. Vi har stora möjligheter att anpassa utbildningen efter just dina behov och önskningar. Anpassad Gymnasieskola är 4-årig och innehåller minst 22 veckors arbetsplatsförlagd praktik, gäller FA och HR.

  • Programmet för hotell, restaurang och bageri
  • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation 
  • Programmet för administration, handel och varuhantering 
  • Individuella programmet 

 

Sidan senast granskad den 12 oktober 2023