Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna på Västerviks Gymnasium finns för dig som vill ha svar på frågor och/eller stöd i dina undringar kring pågående eller framtida studie- och yrkesval. I vårt arbete står du som elev i centrum. Det är dina önskemål och funderingar som är grunden för vår verksamhet.

Vi vill ge dig relevant och saklig information om valmöjligheter inom ditt gymnasieprogram, om studievägar/utbildningar, samt om yrken och arbetsmarknad. Vi hjälper dig att identifiera och sammanföra dina intressen, behov, resurser och mål för vägar mot vidare studie- och/eller yrkesliv.

Informationen och vägledningen får du successivt under dina tre år på gymnasiet för att på bästa sätt förbereda dig för kommande studie- och yrkesliv.

Bild som beskriver en SYVs arbetsväg. Min resa.

Bild från Leif Andergren

Vi är alla utbildade studie- och yrkesvägledare och följer de etiska riktlinjer som fastställts av Sveriges Vägledarförening:​ 

Alla människors lika värde.

​Individen i centrum​.

Vägledning bygger på vetenskaplig teori och metod samt på professionell erfarenhet​.

Såhär kan ett samtal med oss studie- och yrkesvägledare gå till.

Information om hur ett SYV samtal kan gå till. Välkommen, vad vill du prata om idag, hur är ditt läge idag.

Sidan senast granskad den 12 oktober 2023