Organisationer och myndigheter

Elevorganisationer

Sveriges Elevråd - SVEA www.svea.org

Fackförbund

 Sveriges Lärare. https://www.sverigeslarare.se/

Sveriges Skolledarförbund www.skolledarna.se

Ombudsmän

Barnombudsmannen- Barnombudsmannen 
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning- Sexuell läggning - en av de sju diskrimineringsgrunderna | DO
Jämställdhetsmyndigheten - Jämställdhetsmyndigheten
 

Myndigheter

Arbetsmiljöverket www.av.se 
Skolverket www.skolverket.se
Statens folkhälsoinstitut www.fhi.se

 

Övriga organisationer 

BRIS - barnens rätt i samhället www.bris.se
Friends www.friends.se
RFSU www.rfsu.se
 
Sidan senast granskad den 29 januari 2024