Klagomålshantering

Som ett led i att förbättra vår verksamhet är det viktigt att vi får ta del av klagomål och synpunkter. Enligt 4 kap 8 § i skollagen (2010:800) ska varje kommun ha rutiner för det.

Du kan lämna klagomål och synpunkter muntligt eller skriftligt. Prata i första hand med personalen du möter dagligen på skolan eller prata med rektor. Hjälper inte det kan du göra en anmälan till Västerviks kommun via länk för klagomål.

Inom två veckor får du besked och förslag till åtgärd. Synpunkter och klagomål som registreras blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning skyndsamt tillhandahålla den.

Sidan senast granskad den 12 oktober 2023