Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Regler för datakonto, trådlöst nätverk och stationära datorer på Campus Västervik

Hej på dig! Här kommer lite information kring regler som du som student behöver följa för att få skapa och behålla ditt personliga datakonto hos oss. Läs igenom noga och har du frågor om innehållet, kontakta oss i personalen!

Så är reglerna

Användandet av studentdatorer och det trådlösa nätverket får endast ske från ditt personliga konto. Det är ditt ansvar som användare att informera dig om vad som är tillåtet. Kontot får endast användas i samband med aktiviteter kopplade till din utbildning och undervisning.

Användning av det trådlösa nätverket

 • När och till vad får du använda det trådlösa nätverket?
  1. För att lösa uppgifter som utgör del av kurs
  2. Individuell färdighetsträning, som komplement till ordinarie undervisning
  3. Skicka och ta emot uppsatser och rapporter som ingår som del av dina studier
  4. Föreläsningar ska inte streamas på egna datorer via det trådlösa nätverket. Har du en föreläsning, kontakta Servicecenter så bokar vi en lämplig lokal för din föreläsning. Detta är för att inte överbelasta nätverket.
 • Det här är dina skyldigheter:
  • Se till att du alltid har ett uppdaterat virusskydd på din dator
  • Att alltid ha en lokal brandvägg på din dator för att skyddas från obehörigt intrång i datorn.
  • Se till att de senaste uppdateringarna för ditt operativsystem och dina program finns installerade på datorn.
  • Du ska inaktivera lokalt installerade/konfigurerade tjänster som inte har med dina studier att göra, så att de inte tar kontakt med servrar på Internet. Exempel på sådana tjänster är spel, fildelning, ftp, smtp och så vidare.

Det här får du inte göra:

 • Sprida information (text, bilder, ljud o.s.v.) som till sitt innehåll kan upplevas som kränkande av grupper och enskilda individer
 • Manipulera hårdvara eller mjukvara som ingår i datorsystemet
 • Icke auktoriserat intrång i datorsystem
 • Medvetet förstöra eller radera filer
 • Medvetet sprida filer med datorvirus
 • Otillåten kopiering av programvara som skyddas av copyright
 • Installation av program, om det inte ingår i något skolarbete, som inte är godkänt av ansvarig lärare och personal på Campus Västervik.
 • ”Mailbombning”

Om du bryter någon av reglerna ovan kommer du få ditt datakonto avstängt och kan därmed inte längre använda datorer eller det trådlösa nätverket på Campus Västervik. Beslut om en eventuell avstängning fattas av personalen på Campus Västervik och kan inte överklagas.

Support och ansvarsfrihet

Alla studenter på Campus Västervik har möjligheten att koppla upp sin egen dator mot ett trådlöst nätverk som är till för just er. Personalen på Campus Västervik kan vara behjälpliga vid problem med anslutning mot det trådlösa nätverket, men har inget supportansvar mot studenters privata datorer eller tillhörande programvaror. Västerviks kommun eller Campus Västervik har inte ansvaret för att ta backup på filer/dokument.

Kontakta servicecenter om du:

• Misstänker att någon hackat ditt konto
• Om du är osäker på reglerna och vad som är tillåtet
• Vill fylla på ditt utskriftskonto
• Har allmänna frågor om nätverket kopplat till din privata dator eller andra relaterade frågor.

Sidan senast granskad den 7 juni 2024