Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Storsatsning på utbildning och forskning gav goda resultat

2021-12-20

27 nya utbildningsprogram, 13 kurser, 16 forskningsprojekt och 20 seminarier och föreläsningar. När det treåriga projektet Campus i Småland 2030 nu avslutas, visar resultaten att utbudet på lokala campus i norra Kalmar län har ökat. Rejält.

Den 31 december 2021 tar Campus i Småland 2030 (CiS2030) slut. Projektet startade med ambitiösa mål om att öka tillgången till högre utbildning och forskning i kommunerna Hultsfred, Vimmerby och Västervik. När resultaten nu redovisas finns bland annat Grundlärarprogram, specialistsjuksköterskeutbildningar, Redovisningsekonom och IT-utbildningar med på listan över nya utbildningar på något av kommunernas lokala campus. Utbildningarna startar genom samverkan med olika lärosäten och YH-anordnare. Därtill har Campus Västervik, som har en forsknings- och utvecklingsverksamhet, startat 15 nya FoU-projekt med koppling till området Hållbar landsbygd. FoU-projekten rör bland annat äldre och ensamhet, digitala vårdtjänster och stöd till barn och unga.

– Vi är väldigt stolta över vad det här projektet har lyckats uppnå och genomföra på så pass kort tid. Vi kan se att vi har hittat en grundstruktur för att fortsätta arbeta med att tillgängliggöra högre utbildning och forskning i vår region. Därmed skapar vi stora möjligheter, för våra verksamheter men också invånare, som inte behöver flytta för att studera på högre nivå, säger Jerry Engström, projektledare och campuschef på Campus Västervik.

Rapport med resultat och arbetsmodell

CiS2030 har undersökt behov av kunskap och kompetens på arbetsmarknaden och arbetat för att möta behoven genom utbildning och FoU-projekt, och genom ett stort antal seminarier och föreläsningar för olika verksamheter. Projektet har dessutom haft som mål att ta fram en arbetsmodell för hur kommuner genom regional samverkan kan öka tillgången till högre utbildningen och forskning. I en ny rapport beskriver projektet sina arbets- och samverkansprocesser, redovisar resultat och gör medskick till aktörer som vill arbeta på liknande sätt. Den 4 februari 2022 arrangeras en avslutningskonferens för projektet, med medverkande från såväl lokal och regional som nationell nivå.

Läs rapporten Ökad tillgång till högre utbildning och forskning i norra Kalmar län – en arbetsmodell för projektet Campus i Småland 2030

Läs om avslutningskonferensen och anmäl dig

CiS2030

CiS2030 har drivits av Campus Västervik, som också har samverkat med Campus Hultsfred och Campus Vimmerby. Projektet har finansierats av Västerviks kommun, Hultsfreds kommun, Vimmerby kommun, Region Kalmar län, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Sparbanksstiftelsen Vimmerby.

Läs mer om Campus i Småland 2030

Sidan senast granskad den 20 december 2021