Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Passa på att söka till kursen inom värdeflödesanalys

2019-10-04

I den här kursen utbildas du inom metodiken värdeflödesanalys som i sin tur ligger till grund för att genomföra Kaizen-aktiviteter.

VSM är ett kraftfullt visualiseringsverktyg för att se och förstå flödet av material och information för en produkt eller tjänst genom sin väg i värdeflödet, samt identifierar de icke-värdeökande aktiviteterna och förluster som finns i organisationen. VSM-analys är en metod för att analysera det aktuella läget och utforma ett framtida tillstånd för den serie av händelser som en produkt eller tjänst genomgår från början fram till kunden med avsikten att minska förluster jämfört med den aktuella situationen inom ett företag. Kursens mål är att ge deltagarna de praktiska färdigheterna att använda värdeflödesanalys i verksamheten.

Läs mer om kursinnehåll och anmälan till kursen

Observera att kursen för hösten 2019 börjar snart så passa på att anmäla dig!

Sidan senast granskad den 4 oktober 2019